Baggrund

Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Region Hovedstaden har sammen med Dansk Biotek og Lægemiddelindustriforeningen udarbejdet "Vækststrategi for biotekklyngen i Hovedstadsregionen 2010-2015" i 2010. Visionen her er, at hovedstadsregionen skal være en af de 5 regioner i verden, der er bedst til at omsætte bioteknologisk forskning til nye levedygtige virksomheder.

Projektet Copenhagen Spin-outs er den konkrete udmøntning, som skal sikre flere succesfulde biotekvirksomheder baseret på den offentlige bioteknologiske forskning.

En spin-out er en ny virksomhed, hvis etablering var afhængig af rettighedsaftaler om teknologi skabt på en forskningsinstitution. Omfatter også virksomhedsetableringer, hvor institutionerne har overladt til vedkommende forsker selv at udnytte rettighederne til en opfindelse kommercielt til gengæld for et nærmere aftalt vederlag/andel af fremtidige indtægter til institutionen.

Projektet indgår også som et af initiativerne i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og understøtter indsatsområdet: "Erhvervsklynger – stærke nicher i global konkurrence". Projektet er støttet af Vækstforum og EU's Regionale Udviklingsfond.

Fra projektets start i 2012 og frem til 31. marts 2015 blev der skabt følgende resultater:

Nøgletal

  • 198 forskningsmiljøer screenet
  • 64 potentielle spin-outs optaget i avancerede rådgivningsforløb
  • 41 patentansøgninger indleveret
  • 20 licensaftaler indgået
  • 61 mio. kr. eksternt stillet til rådighed for projekterne
  • 23 spin-out-virksomheder etableret