INTRODUCTION VIDEO AND INTERVIEWS

Introduction video and interviews

Gert Balling, Projektleder, Copenhagen Spin-outs

Projektleder Gert Balling fortæller om Copenhagen Spin-outs som en fælles satsning imellem det akademiske forskningsmijø og industrien med fokus på innovation og kommercialisering af bioteknologisk forskning i hovedstadsområdet. Projektet, der løber fra 2012-2014 fokuserer på at styrke samspillet mellem universiteter, forskerparker og investorer, så der kommer mere fart på indsatsen for at fremme de gode ideer der opstår på universiteterne og omsætte dem til levedygtige biotek-virksomheder. Virksomhederne vil fokusere på medicinsk teknologi, diagnostik og lægemidler samt industriel bioteknologi og fødevarer.

Gert Balling, Projektleder, forklarer hvad Copenhagen Spin-outs går ud på.

Prorektor for Forskning & Innovation, professor Thomas Bjørnholm, Københavns Universitet

Københavns Universitet står i spidsen for projektet Copenhagen Spin-outs, hvor forskningsinstitutioner, industri og investorer sammen bygger morgendagens biotek-virksomheder baseret på ideer fra forskere på Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Region Hovedstadens Hospitaler.

Prorektor Thomas Bjørnholm forklarer, at universiteterne bør fokusere mere på innovation. Universiteterne producerer ny viden og erkendelse som en del af universitetets DNA og styrker indsatsen med at gøre disse resultater tilgængelige for samfundet. I Copenhagen Spin-outs arbejder universiteter og hospitaler sammen med andre spillere fra hele techtrans-værdikæden om at bygge stærke partnerskaber med den intention, at understøtte København i at blive et hot spot for innovation.

Thomas Bjørnholm, Prorektor for Forskning & Innovation, Københavns Universitet

Koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab, Marianne Thellersen, Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet er en af tre offentlige forskningsinstutioner i Copenhagen Spin-outs, hvor forskningsinstitutioner, industri og investorer sammen bygger morgendagens biotek-virksomheder baseret på ideer fra forskere på Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Region Hovedstadens Hospitaler.

Koncerndirektør Marianne Thellersen forklarer, hvorfor innovation er vigtig for et universitet og hvordan ny viden og teknologi kan skabe nye forretningsmuligheder. DTU ser det som en forpligtigelse at nyttiggøre innovation i samarbejde med industrien og har gjort det i mange år. I relation til Copenhagen Spin-outs tror Thellersen, at det tætte samarbejde med industri og investorer i projektet, såvel som indsatsen på institutionerne, vil hjælpe forsker-entrepreneurer til at grundlægge flere bæredygtige spin-outs.

Marianne Thellersen, Koncerndirektør for Innovation og Entrepreneurskab, Danmarks Tekniske Universitet

Koncerndirektør, Kim Høgh, Region Hovedstaden

Region Hovedstadens Hospitaler er en af tre offentlige forskningsinstutioner i Copenhagen Spin-outs, hvor forskningsinstitutioner, industri og investorer sammen bygger morgendagens biotek-virksomheder baseret på ideer fra forskere på Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Region Hovedstadens Hospitaler.

Koncerndirektør Kim Høgh forklarer, at Region Hovedstaden, lige som universiteterne, investerer i at udvikle forskning og innovation til nye løsninger og forretning der kan understøtte vækst og udvikling i regionen. I Copenhagen Spin-outs er dette organiseret gennem de stærke partnerskaber mellem forskningsinstitutioner, industri, investorer og forskerparker med det mål for øje, at skabe vækst og flere jobs I regionen.

Kim Høgh, Koncerndirektør, Region Hovedstaden

Interview med Martin Bonde, Formand for partnergruppen, Copenhagen Spin-outs

Martin Bonde er CEO hos Epitherapeutics ApS og formand for Dansk Biotek, Orphazyme ApS og Copenhagen Spin-outs. Martin Bonde har medvirket ved flere virksomhedsopstarter, grundlagt og været leder af virksomheder i Danmark og USA (Aros Pharma ApS, NatImmune A/S, Combio A/S, CelTor Inc., Torsana Biosensor, Osteometer Biotech). Han har ligeledes stået i spidsen for flere vellykkede afhændelser gennem de seneste ti år (NatImmune A/S til IPC, Combio A/S til Arpida AG, Torsana Biosensor A/S til Celtor Inc) samt større udliciteringsaftaler, overtagelser, indliciteringer, samarbejder, etc.

Martin Bonde forklarer om tre årsager til, at Copenhagen Spin-outs vil blive en succes.

Martin Bonde, CEO i Epitherapeutics ApS, serieentrepreneur og formand for Dansk Biotek.

Interview med Jeff Skinner, Executive director at London Business School

Jeff Skinner, Executive Director hos Deloitte Institute of Innovation and Entrepreneurship, London Business School, forklarer, hvad det kræver at skabe succes som forsker og iværksætter, samt hvordan man skaber værdi i biotekindustrien. Jeff Skinner var ligeledes i København og holdt indlæg på konferencen "Call for Spin-outs".

Ud over at være Executive Director leder Jeff Skinner også flere iværksætter-tilvalgsfag på MBA-studiet og supplerende aktiviteter for skolens studerende. Han er gæsteforelæser i faget teknologioverførsel på University College London og Graduate School of Economics i Barcelona. Tidligere har han i egenskab af Commercial Director ved University College London udviklet, opbygget og drevet UCL’s Technology Transfer division - herunder etablering af to opstartskapitalfonde og separate enheder for konsulentrådgivning, forskningssamarbejde og ventureprojekter. I samarbejde med forskningsstuderende og andre akademikere har han medvirket til at stifte over tredive teknologibaserede spin-outs, der tilsammen har rejst over 30 millioner GBP i opstartskapitel og sikret et afkast på over 20 millioner GBP til UCL.

Han er tidligere formand for og stadig tilknyttet de førende teknologioverførselsorganisationer i Storbritannien og Europa (PraxisUnico & ASTP). Han fungerer som underviser og konsulent mange steder i Europa inden for kommercialisering af teknologi. Han er formand for det faglige godkendelsesudvalg under den globale organisation ‘Alliance of Technology Transfer Professionals’.

Før han kom til UCL, var han Technical Marketing Manager hos Hoechst Celanese Corporation i New Jersey, og tidligere Photonics Research Manager hos General Electric. Han er oprindelig uddannet som fysiker. Han har en ph.d. i "thin-film photonics" fra University College London og MBA fra London Business School.

Jeff Skinner, Executive Director, Deloitte Institute of Innovation and Entrepreneurship, London Business School, reflekterer over hvad der skal til for at skabe gode spin-outs fra universiteterne.

Interview med Thomas A. Christensen, kontorchef for kontoret for innovationspolitik og forskningsanalyse

Thomas A. Christensen, ph.d. er kontorchef for kontoret for innovationspolitik og forskningsanalyse samt sekretariatschef for Rådet for Teknologi og Innovation under Styrelsen for Forskning og Innovation (DASTI), og han holder indlæg om regeringens syn på dansk biotek og Copenhagen Spin-Outs-programmet.

Thomas Alslev Christensen har arbejdet som leder af kontoret for innovationspolitik og forskningsanalyse under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser siden 2005. Han er ligeledes sekretariatschef for Rådet for Teknologi og Innovation. Han har tidligere været ansat ved det nordiske ministerråd, økonomiministeriet samt statsministeriet som rådgiver for statsministeren vedrørende den europæiske, økonomiske og monetære integration samt internationale økonomiske anliggender. Han har fungeret som ekstern professor ved Københavns Universitet og skrevet lærebøger i økonomi, handelsteori og valutakursteori samt artikler og undersøgelser vedrørende international beskatning, clusterpolitik og effekten af forskningsmæssig- og udviklingsmæssig intervention i erhvervslivet.

Thomas Alslev Christensen har en mastergrad i økonomi fra Københavns Universitet og en ph.d.-grad fra 1992 i international finansiering og økonomi ved CBS efter studier ved Det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze i Italien.

Thomas A. Christensen, kontorchef for kontoret for innovationspolitik og forskningsanalyse, taler om dansk bioteknologi og Copenhagen Spin-Outs.

Oplæg fra den internationale konference den 31. oktober 2012, ”Call for spin-outs”:

Oplæg ved Karen Laigaard, kontorchef for Tech Transfer Kontoret ved Københavns Universitet på Copenhagen Spin-outs-konferencen "Call for Spin-outs" 2012.

Baggrunden for Copenhagen Spin-outs

Karen Laigaard blev ansat ved Københavns Universitet i marts 2003 til at starte og lede Tech Transfer Kontoret ved Københavns Universitet. Universitetet har seks fakulteter, 37.000 studerende og 8.500 ansatte (heraf 5.500 forskere).
Tech Transfer Kontorets medarbejdere (12 ansatte) har ansvar for at dokumentere, beskytte og kommercialisere Københavns Universitets forskningsresultater. Kontoret modtager omkring 60 opfindelsesbeskrivelser årligt, indgik 21 licensaftaler i 2011 på vegne af Universitetet, og kontoret bistår derudover det akademiske personale under et større antal forskningssamarbejdsaftaler. Det nyeste initiativ fra kontoret er projektet "Copenhagen Spin-outs", der er et samarbejde mellem tre TTO'er og interessenter, der skal samarbejde om at skabe flere spin-outs på biotekområdet fra forskermiljøerne. Projektet har et samlet budget på 5,4 euro.

Karen har boet og arbejdet i Storbritannien fra 1992 til 2001. Hun har i seks år været ansat ved University of Glasgows kommercialiseringskontor, Research & Enterprise. Hun var ansat ved kontoret som International Marketing Manager med ansvar for international markedsføring af universitetets forskningsekspertise. Før ansættelsen hos Research & Enterprise arbejdede Karen hos The British Council, Scotland på et eksportfremmeprojekt finansieret af det britiske handels- og industriministerium og Scottish Trade International.
Fra 2007 til 2011 var Karen medlem af bestyrelsen for ASTP (Association of European Science & Technology Transfer Professionals) samt formand for ASTP fra maj 2009 til maj 2011.

Karen Laigaard, kontorchef for Tech Transfer Kontoret på KU forklarer om baggrunden for og formålet med Copenhagen Spin-outs.

Oplæg ved Jeff Skinner, Executive director at London Business School på Copenhagen Spin-outs-konferencen "Call for Spin-outs" 2012.

The Evolution of UK Spin-outs

Jeff Skinner, Executive Director hos Deloitte Institute of Innovation and Entrepreneurship, London Business School, forklarer, hvad det kræver at skabe succes som forsker og iværksætter, samt hvordan man skaber værdi i biotekindustrien. Jeff Skinner var ligeledes i København og holdt indlæg på konferencen "Call for Spin-outs".

Udover at være Executive Director leder Jeff Skinner også flere iværksætter-tilvalgsfag på MBA-studiet og supplerende aktiviteter for skolens studerende. Han er gæsteforelæser i faget teknologioverførsel på University College London og Graduate School of Economics i Barcelona. Tidligere har han i egenskab af Commercial Director ved University College London udviklet, opbygget og drevet UCL’s Technology Transfer division - herunder etablering af to opstartskapitalfonde og separate enheder for konsulentrådgivning, forskningssamarbejde og ventureprojekter. I samarbejde med forskningsstuderende og andre akademikere har han medvirket til at stifte over tredive teknologibaserede spin-outs, der tilsammen har rejst over 30 millioner GBP i opstartskapitel og sikret et afkast på over 20 millioner GBP til UCL.

Han er tidligere formand for og stadig tilknyttet de førende teknologioverførselsorganisationer i Storbritannien og Europa (PraxisUnico & ASTP). Han fungerer som underviser og konsulent mange steder i Europa inden for kommercialisering af teknologi. Han er formand for det faglige godkendelsesudvalg under den globale organisation ‘Alliance of Technology Transfer Professionals’.

Før han kom til UCL, var han Technical Marketing Manager hos Hoechst Celanese Corporation i New Jersey, og tidligere Photonics Research Manager hos General Electric. Han er oprindelig uddannet som fysiker. Han er ph.d. i "thin-film photonics" fra University College London og MBA fra London Business School.

Jeff Skinner, Executive Director, Deloitte Institute of Innovation and Entrepreneurship, London Business School, fortæller om den engelske spin-out-evolution.

Oplæg ved Henric Rhedin, Direktør for Sales & Marketing, Commercial Research & Development. Chalmers Industriteknik, Sverige, på Copenhagen Spin-outs-konferencen "Call for Spin-outs" 2012.

Sveriges såkaldte innovationssystem - skaber spin outs.

Henric Rhedin. Direktør for Sales & Marketing, Commercial Research & Development. Chalmers Industriteknik, Göteborg. I Sverige har man i nogen tid haft fokus på at skabe spin outs som kommercialiseringsstrategi. Hvad er fordelene og ulemperne ved et “spin out creation system” sammenlignet med mere traditionelle “innovationssystemer”?

Chalmers Industrial Technologies (CIT) er Sveriges ældste teknologioverførselsorganisation og har eksisteret siden 1984. Henric har gennem de seneste ni år været ansat ved den største enhed under CIT, der omfatter 35 ud af de i alt 75 medarbejdere hos CIT. Afdelingen hedder Commercial R&D, og den stiller ekspertise til rådighed inden for alle teknologiske områder, herunder teknologiledelse og tilhørende service.

Henric sidder i bestyrelsen i flere iværksættervirksomheder og organisationer. Derudover er Henric aktiv i flere innovationssystemnetværk på nationalt og internationalt plan, blandt andet Association of Science and Technology Transfer Professional (ASTP), HEP TTN, der er CERNs netværk for teknologioverførsel inden for højenergifysik, Swedish Network for Innovation and Tech Transfer Support (SNITTS) samt Nordic Tech Transfer Network Health (NORTTH). Henric har ligeledes været ansat i den svenske forsvarsindustri og er ph.d. i teoretisk højenergifysik.

Henric Rhedin. Direktør for Sales & Marketing, Commercial Research & Development. Chalmers Industriteknik, Göteborg, fortæller om det svenske innovationssystem som fokuserer på skabelse af spin-outs.

Oplæg ved Wim Bens, Direktør for Bens & Partners Management en Advies, Eindhoven, ved Copenhagen Spin-outs-konferencen "Call for Spin.outs", 2012.

Erfaring fra Holland i etablering af Spin-outs fra universiteter

Wim Bens, direktør for Bens & Partners Management en Advies, Eindhoven, taler om etablering af spin outs / high tech opstartsvirksomheder i et regionalt, åbent innovations-økosystem. Strategi og implementering fra laboratorium til succesrig virksomhed gennem en række faser, med forskellige finansieringsstrukturer, med forskellige team og med forskellige organisationsmodeller.

Wim Bens, Direktør for Bens & Partners Management en Advies, Eindhoven, reflekterer over spin-out-erfaringer fra Nederlandende.