Andre Spin-outs

Her kan du danne dig et overblik over de andre virksomheder, som er blevet skabt i forbindelse med Copenhagen Spin-outs.

IRSee ApS

IRSEE er et spin-out-selskab fra Danmarks Tekniske Universitet, der bygger på en banebrydende teknologi fra DTU Fotonik. Med teknologien kan man danne billeder fra det ikke-synlige infrarøde spektrum via en bølgelængdeforskydning til det synlige område. Hermed kan almindelige kameraer til det synlige spektrum anvendes, og der kan tages ekstremt præcise billeder af infrarød varme. Teknologien kan f.eks. bruges til at måle kemiske processer i fødevarer, idet mange interessante molekylære bindinger har signaturer i det infrarøde spektralområde.

NANOVI RADIOTHERAPY ApS

Nanovi Radiotherapy er et spin-out-selskab fra Danmarks Tekniske Universitet. Virksomheden udvikler en røntgen-kontrastgel, der indsprøjtes som væske og stabiliseres som gel inde i kræftsvulster (tumorer). Nanovi Radiotherapy’s første produkt er BioXmark™, en injiceret flydende vævsmarkør, der giver mulighed for en mere præcis strålebehandling af tumorer i kræftpatienter. Grundlæggerne er Thomas L. Andresen, DTU Nanotech og Morten Albrechtsen, CEO. Udviklingen af Nanovi Radiotherapy er funded af Seed Capital and Vækstfonden.

SILMECO ApS

Silmeco er et spinout-selskab baseret på forskning fra Danmarks Tekniske Universitet og er grundlagt at Anja Boisen, Michael Stenbæk Schmidt, Per Elsted Hansen, Tomas Rindzevicius og stammer fra forskning udført på DTU Nanotech. Silmeco producerer og sælger nanostrukturerede substrater, der benyttes i forbindelse med ”surface-enhanced Raman scattering” (SERS). SERS-substrater benyttes ofte indenfor den bioteknologiske og den farmaceutiske industri, R&D og retsmedicin. Mere specifikke eksempler inkluderer kræftdiagnostik, detektion af miljøforurenende faktorer og infektionssygdomme. Silmeco producerer nanostrukturer på silicium substrater ved brug af litografiske metoder, hvilket forenkler fabrikationen væsentligt. Virksomheden tilbyder et høj-kvalitets produkt and produktionsmetoder, der kan opskaleres til større volumen. www.silmeco.com

DEP-XPLORA ApS

Dep-Xplora er baseret på forskning fra Københavns Universitet og er etableret af professor Claus Selch Larsen fra Institut for Farmaci, Pharmaceutical Design and Drug Delivery. Dep-Xploras mission er at sikre bedre lindring af ledsmerter. Dep-Xplora har opfundet nye prodrugs af klinisk anvendte NSAID’er (non-steroide anti-inflammatoriske drugs) med henblik på udvikling af depoter til indsprøjtning i led. Orale NSAID’er anvendes i vid udstrækning som redningsmedicin til at lindre moderate til svære postoperative smerter efter mindre ledoperationer og til at dulme betændelsessmerter i forbindelse med forskellige former for leddegigt. Efter indsprøjtning i et led, fx et knæ, danner Dep-Xplora-prodrugget et depot ved virkningsstedet, hvorfra det aktive NSAID frigøres over en vis tid, fx 4-10 dage. Denne brug af prodrugget gør det muligt at etablere en høj medicinkoncentration til at styre smerter og betændelse ved virkningsstedet og samtidig minimere risikoen for systemiske bivirkninger. www.dep-xplora.com

INPROTHER ApS

InProTher er et spin-out-selskab fra Københavns Universitet der udvikler en ny terapeutisk vaccine mod HPV-virus. Vaccinen er udviklet til at give en bred dækning imod HPV-stammer og muliggøre terapeutisk effekt.

INNONEO HOLDING ApS

Innoneo er et spin-out fra Danmarks Tekniske Universitet, der udvikler og markedsfører HipStop - en ny type hofte-støttesele, der skal forhindre, at hofteopererede patienters hofte går af led igen med re-operation(er) til følge. Hofteselen er designet til hofteopererede patienter, der allerede oplever komplikationer, men på sigt ønskes den også benyttet profylaktisk til alle hofteopererede patienter. HipStop er en rent mekanisk opfindelse, der fungerer ved hjælp af trækkraftprincipper. HipStop forventes at give større patienttilfredshed og besparelser for hospitalerne i form af færre re-operationer. Teknologien er udviklet på DTU Vindenergi.

SAXOCON ApS

Saxocon er et spin-out-selskab fra Danmarks Tekniske Universitet, der løser opgaver inden for test af kemiske stoffer ved brug computermodulering (QSAR). I de tidlige udviklingsfaser inden for lægemiddeludvikling har det stor værdi at kunne forudsige mulige toksikologiske effekter af de pågældende indholdsstoffer via QSAR modellering som supplement til eller erstatning af dyre og tidskrævende forsøg i dyr eller mennesker. Virksomheden er baseret på forskning og viden fra DTU Fødevareinstituttet. www.saxocon.com

AVILEX PHARMA ApS

Avilex Pharma er et spin-out selskab fra Københavns Universitet grundlagt af Professor Kristian Strømgaard og Ph.D. Anders Bach, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi. Avilex Pharma bruger sin innovative teknologi på velkendte targets inden for en række ubehandlede sygdomme. www.avilexpharma.com

FIDA-TECH ApS

FIDA-Tech er et spin-out-selskab baseret på forskning fra Københavns Universitet (KU) og etableret af lektor Henrik Jensen (Institut for Farmaci, KU), lektor Jesper Østergaard (institut for Farmaci, KU) samt sektionsleder Jørgen Schøller (Sektion for Immunologi og Vaccinologi, Danmarks Tekniske Universitet). FIDA-TECH udvikler nye metoder til diagnose og monitorering af autoimmune sygdomme. Metoderne er kendetegnet ved at være væsentligt hurtigere end eksisterende metoder. Derudover kræver de kun små prøve-mængder og er lette at automatisere.

Spin-outs

24.06.2015 DTU-søgemaskine topper Google 23.06.2015 DET ER PURE PLASTIC 23.06.2015 Få nyt (laser)lys i øjnene 17.03.2015 Effektiv, billig og kompakt filtrering 24.09.2014 Intelligent indsprøjtning skaber ny virksomhed
Se alle Spin-outs historierne