DET ER PURE PLASTIC

Snart får mælkeproducenter adgang til en test, der på et splitsekund kan måle, om mælken indeholder rester af antibiotika – til stor gavn for mejeribranchen. Venture Cup gav virksomhedens forretningsplan et vigtigt skub i den rigtige retning

Forskere på DTU Nanotech havde i årevis arbejdet på en mikrochip, der kan teste humane spytprøver for virus. Det var blevet tid at ansætte en ph.d.-studerende, som skulle udvikle den til kommerciel brug, og det tiltrak Johannes Daprà. Han havde i virkeligheden positioneret sig selv til en afhandling om beton. I dag arbejder han ikke med nogen af delene.

 ”Jeg arbejdede på projektet et stykke tid, og lige fra starten det var klart, at vi kunne lave et patent,” forklarer Johannes Daprà. Han kom til Danmark fra Technische Universität München i Tyskland med en kandidatgrad i polymerkemi.

Under studierne i München tog han til Danmark på DTU, hvor han deltog i et specialkursus på Nanotech, så helt ny var han ikke.

”Den ph.d., jeg fik tilbudt, handlede om mikrochips af strømførende polymerer, og det var relativt nyt. Industrien er først nu for alvor ved at bruge dem i deres processer,” siger Johannes Daprà.

Strømførende polymerer er en speciel type plastic, der kan lede elektricitet. Det er ikke nødvendigt at håndtere materialet sterilt, hvilket gør produktionen nem og billig. Forskergruppen på DTU besluttede sig for at udforske disse egenskaber og valgte en sensor lavet udelukkende på polymerer uden metalkomponenter overhovedet.

Og det var nyt. Normalt er denne type mikrochips udstyret med guld som det ledende materiale – en forholdsvis dyr løsning. Det er ikke tilfældet for polymerer, som oven i købet leveres i flydende form og derfor er nemme at arbejde med. Man påfører dem ganske enkelt som maling.

Ændring af forretningsplan

Johannes og hans kolleger deltog i Venture Cups idékonkurrence, hvor målet er at finde de bedste ideer til etablering af nye virksomheder. Den proces fik forskerne til at gentænke hele projektet.

”Noget af den feedback, vi fik på Venture Cup, var at overveje udviklingen af en mikrochip til andet end medicinsk brug for at undgå arbejdskrævende godkendelsesprocedurer og dertilhørende udgifter,” forklarer Johannes Daprà.

Det fik forskerne til at dele projektet op i to. Den ene del fortsatte med udviklingen af den medicinske enhed, den anden begyndte at fokusere på en opfindelse til ikke-human brug. Det første, der faldt dem ind, var fødevarer. Der findes masser af fødevarebårne infektioner, og man kan relativt nemt udskifte sensoren, så mikrochippen kan måle nye mikroorganismer.

Det lykkedes dem at få GAP-funding til Johannes Dapràs løn på DTU Nanotech, og så forsøgte de til en start at måle på tilstedeværelsen af Escherichia coli, men uden held.

“En dyrlæge med speciale i kvæginfektioner foreslog os efterfølgende at teste antibiotika i mælk. Det er nemt, og tilgængelighed er intet problem,” siger Johannes Daprà.

Desuden findes der litteratur på området, som gør det muligt at dokumentere, om den nye mikrochip er bedre eller dårligere end eksisterende løsninger.

”I begyndelsen afviste vi ideen, for vi troede ikke det var noget særligt. Det sker stort set aldrig, at mælkeproducenterne leverer mælk forurenet med antibiotika. Når 300.000 prøver bliver testet, er der kun 150 positive. Men så alligevel – ideelt set skal hver eneste levering testes for antibiotika, inden mælken bliver transporteret til mejeriet. Og det har vist sig, at vores mikrochip virker fint i mælk,” siger Johannes Daprà.

Så var det tid at tænke i forretningsbaner.

Om Plastisens

Virksomheden har reserveret domænet www.plastisens.com, men i skrivende stund er hjemmesiden endnu ikke lanceret.

Folkene bag plastisens har udviklet en mikrochip, der kan måle antibiotika i mælk. Enheden er i stand til at måle to forskellige former for antibiotika.

Mikrochippen, der måler vha elektrokemiske sensorer, er lavet udelukkende af plastik og indeholder specifikke biologiske sensorer.

Navnet plastisens er en sammentrækning af ordene plastik og sensor.

Der er søgt om ét patent i 2010.

Udover Johannes Daprà er virksomhedens stiftere:

Attila Sukosd, CTO og medstifter af Airtame. LinkedIn 

Noemi Rozlosnik, lektor på DTU Nanotech LinkedIn

Torsten Freltoft, Chef for teknologi- og forretningsudvikling samt medstifter af Fretec ApS. LinkedIn

Den første fase er laaang

Forskerne begyndte at se sig om efter én, der kunne hjælpe dem med at lave en forretningsplan, og de løb ind i Torsten Freltoft, som i dag er CEO hos Plastisens.

”Torsten havde tidligere arbejdet med plastik, og han viste sig, at være det perfekte valg. Han var begejstret for produktet, og han har et veludviklet netværk i industrien,” forklarer Johannes Daprà.

Copenhagen Spin-out (SCO) bevilgede midler til Plastisens til at hjælpe med færdiggørelse af forretningsplanen. Plastisens havde behov for CSO’s ekspertise – og for at finde mindst to leverandører af hhv. elektronik og plastik.

”Bevillingerne fra CSO hjalp os i vores søgen efter de bedste leverandører, og det var til stor hjælp. Bl.a. arrangerede SCO en tur til Medica Trade Fair i Düsseldorf, og det var meget gavnligt for vores kontakt til mulige leverandører. Den fase var mere tidskrævende, end jeg havde regnet med, og samtidig var jeg også nødt til at løse tekniske problemer,” fortæller Johannes Daprà.

Uendelig mange patenter er analyseret

Det kan være en langtrukken affære at skrive en patentansøgning, men ansøgningen er ikke nok i sig selv. Man er også nødt til at sikre sig, at teknologien ikke krænker allerede eksisterende patenter. Hvis det er tilfældet, er der så en vej udenom, eller er det muligt at få licens fra ejeren? Forskerne fandt et par patenter, som var i vejen, men de var relativt nemme at håndtere.

I Tyskland er det obligatorisk at tage et universitetskursus i patentlovgivning, så Johannes Daprà kendte allerede de overordnede principper.

”Dengang syntes jeg, det var uendelig kedeligt. Sammenlignet med andre fag var det nemt, men hvis du har besluttet dig for kemi, gider du ikke læse patentlovgivning. Jeg gemte ikke desto mindre mine noter, og de har hjulpet mig med at forstå nogle af advokaternes indsigelser,” fortæller Johannes Daprà.

En patentadvokat ville gøre nytte her, men …

”Det er alt for dyrt! Som startup må du spænde livremmen ind og gøre så meget som muligt selv!”

Et drømmescenarie eller …

I drømmescenariet får Plastisens 5-6 mio. kr. fra en investor med tro på ideen. Men i virkeligheden får de måske ikke en øre.

”Vi har givet os selv en deadline på seks måneder fra nu. Hvis vi endnu ikke har rejst penge, er ingen interesseret i mikrochippen – lige nu har vi kontaktet samtlige aktører i innovationsmiljøet undtagen én. Vi er ved at forhandle med Capnova, som mere eller mindre har lovet os at investere 4 mio. Dokumenterne er ikke underskrevet endnu, men det forventer vi sker snart.. Mindre detaljer skal ændres, men det er jeg sikker på, at vi kan få forhandlet på plads. Hvis alt går, som vi håber, har vi pengene i hånden om  fire måneder,” siger Johannes Daprà.

Så snart pengene er bevilget kan Johannes Daprà og hans kolleger fortsætte med at udvikle mikrochippen på DTU. Universitetet har lige underskrevet en aftale, der giver Plastisens alle rettigheder til en del af patentet, resten bliver hos DTU. Alt er kørt i stilling.

Blå bog, Johannes Daprà, 29 år

2014 – nu:

Medstifter og forskningschef på Plastisens ApS. Freelance teknisk konsulent

2013–14: Postdoc ansættelse på DTU Natotech

2010–13: Ph.d.-grad på DTU Nanotech

2008: semester i udlandet på DTU Nanotech

2004–9: MSc på Kemi, Technische Universität München (TUM), Tyskland

Johannes Daprà er en vaskeægte Europaborger. Han blev født I Norditalien, tæt på den østrigske grænse. Det bedste universitet i området er TUM, som ligger tæt på, men i Tyskland. Her mødte han tyskeren Katharina, som han giftede sig med og tog med til Danmark. Her besluttede de sig for at slå rødder og fandt en lækker lejlighed i Kokkedal, tæt på Hørsholm, hvor der er masser af biotekfirmaer. I fritiden går de begge op i rejser og landevejscykling.

Spin-outs

24.06.2015 DTU-søgemaskine topper Google 23.06.2015 DET ER PURE PLASTIC 23.06.2015 Få nyt (laser)lys i øjnene 17.03.2015 Effektiv, billig og kompakt filtrering 24.09.2014 Intelligent indsprøjtning skaber ny virksomhed
Se alle Spin-outs historierne