Effektiv, billig og kompakt filtrering

Udfordringer med filtrering på en saftfabrik, valser fra et par gamle skrivemaskiner og meget lang tid. Sådan kunne opskriften lyde på tilblivelsen af det nye firma, Dacofi, der producerer avancerede separations- og filterløsninger.

Der lugter af humle - og ikke uden grund. På DTU Fødevareinstituttets pilot plant i Lyngby bliver der nemlig brygget masser af øl, og i dag har de besøg af fire erhvervspraktikanter, der skal lære om brygningens mysterier under kyndig vejledning af Preben Bøje Hansen.

Preben Bøje Hansen er levnedsmiddeltekniker og har sammen med sin kollega, Peter Stubbe, opfundet en filtreringsmaskine, kompaktfilteret, der bl.a. kan bruges i forbindelse med ølbrygning.

Under interviewet løber han til og fra, for at hjælpe eleverne med at sikre optimale temperaturer i det store ølkar. Han når også at tjekke mails på telefonen, snakke skolepolitik, tegne og lave små modeller med forhåndenværende materiale for at illustrere principperne i den teknik, der danner grundlag for det nye firma, Dacofi. Hertil serverer han iskold fadøl.

”I dag vil jeg holde mig til at fortælle om de tre punkter, som helt sikkert bliver del af vores forretningsmodel. Men der er flere på vej,” lover Preben Bøje Hansen og skitserer hurtigt yderligere 2-3 stykker.

Efter mange års arbejde med udvikling af den nye teknologi er det nemlig begyndt at gå rigtig hurtigt. Dacofi tilbyder løsninger til filtrering af store mængder materiale i forbindelse med fx produktion af kartoffelmel, ølbrygning eller rensning af spildevand. Og markedet er der.

Man tager fire ølglas…
De fleste af os filtrerer jævnligt materiale i forbindelse med fx kaffebrygning. Processen efterlader os med affald, i dette tilfælde kaffegrums, som i professionelle kredse kaldes for filterkagen. Nogle gange smider man filterkagen ud sammen med filteret, andre gange skal filteret tømmes og gøres rent, inden man kan fortsætte.

Når det gælder anlæg til industrien er håndtering af filterkagen problematisk, fordi processen skal holde pause, imens man renser og samler maskinen igen.

”Ideen kom i forbindelse med et projekt, som min kollega Peter Stubbe og jeg havde ude i byen hos Vallø saft. De filtrerede frugten på en gammeldags såkaldt Bückerpresse, og det var vi enige om, at vi kunne gøre meget mere effektivt. Så gik vi hjem og fandt ud af det,” fortæller Preben Bøje Hansen.

Preben Bøje Hansen og Peter Stubbe blev kolleger på DTU i 1994 og lavede hurtigt en opfinderklub til diskussion af ideer som den alternative saftpresse.

Princippet bag den nye filtreringsmaskine er enkel, men man skal slippe billedet af filterkaffen, fordi processen ikke nødvendigvis foregår vandret som i en kaffebrygger. For at illustrere det, tager Preben Bøje Hansen fire høje ølglas og stiller dem tæt sammen, så de danner et hulrum i midten. To af glassene har bunden i vejret.

”De fire glas er valser, der hver drejer rundt om sin egen akse. To af dem er beklædt med gummi, og de resterende to er hullede og fungerer som filtre. Gummivalserne presser materialet ind i filtrene, og filterkagen fjernes løbende af en skraber, der er monteret på siden,” forklarer han.

Filterkagen kommer altså til at sidde udenpå de to filtervalser – lige til at skrabe af, og på den måde kan processen køre i timer, hele dagen eller i ugevis uden rengøring. Når det gælder fødevareproduktion skal delene dog af hygiejniske grunde rengøres dagligt.

Fordelene ved Dacofis filtreringsprincip er, at

 • processen kører kontinuert, så der ikke bliver pauser i produktionen
 • filteret bliver løbende renset, og det sikrer en høj filtreringsydelse
 • processen er energibesparende, fordi friktionen på de bevægelige dele er lille og det konstant rene filter giver lavt trykfald
 • det er billigt både at konstruere og vedligeholde
 • processen er lydsvag, fordi ingen af maskindelene bevæger sig hurtigt
 • filterkagen bliver meget tør. Det betyder at mindre væske går til spilde, og at filterkagen efterfølgende bliver lettere at færdigtørre 
 • maskinen uden problemer kan håndtere alt fra vand til højviskøse væsker 
 • maskinen uden problemer kan håndtere materiale med højt indhold af tørstof
 • maskinen er kompakt og optager kun et minimum af plads på gulvet

Blå Bog Preben Bøje Hansen, 59 år

2011: Startede DTU Bryghus, hvor han er brygmester i dag
2008 Ansat på DTU Fødevareinstituttet
2006: Kursus i Aspetisk teknologi på Perdue University, Indiana U.S.
2004: Uddannet som sikkerhedsleder
2003: Sikkerhedsleder på Biocentrum (Tidligere Bioteknologi)
1995: Ansat på Institut for Bioteknologi
1993-1995: uddannet som levnedsmiddeltekniker

Preben Bøje Hansen er far til fem børn og bor med sin kone, Helle, i Herlev. Han slapper bedst af, når han har en problemstilling at beskæftige sig med. Typisk er det i sommerhuset, han får de bedste ideer. Huset ligger på en bjergside 100 km fra Rom, og han har selv sat det i stand.


Preben Bøje Hansen kalder forløbet omkring Dacofi for meget udviklende og håber, at han om ti år er chef for udviklingsafdelingen i firmaet.

Økonomisk støtte

 • DTU Fødevareinstituttet bevilgede 50.000 kr. til udvikling af prototype nr. to
 • GAP funding og et legat fra Otto Bruuns Fond har finasieret en prototype
 • Jan Hansen har finansieret to prototyper
 • Copenhagen Spin-out’s har bevilget 120.000 kr. til en prototype, 50.000 kr. til konsulentbistand i forbindelse med udvikling af forretningsplanen, og 20.000 til en markedsanalyse 
 • Proof of Concept-midler blev søgt men ikke bevilget

Takket være en bevilling fra Copenhagen Spin-out’s har Dacofi haft mulighed for at hyre Julia Budolfsen, der er konsulent i forretningsudvikling, til at udarbejde en professionel forretningsplan. Den kommer til at indeholde tre forskellige indsatsområder.

1. Dacofis filter redder dyrefoderet
1/3 af al mad på kloden (også til dyr) bliver smidt direkte i skraldespanden. Der er altså behov for at implementere metoder i levnedsmiddelindustrien, der forlænger holdbarheden, og her kan Dacofis filtreringsmetode komme til at spille en rolle.

”Vi har allerede en licensaftale med et stort svensk firma, Larsson AB. De har bygget et anlæg, der kan filtrere 30 m3 i timen ved hjælp af vores metode,” fortæller Preben Bøje Hansen.

Larsson er interesseret i teknikken, fordi de udvikler proceslinjer til fremstilling af Tapioka- og kartoffelmel. Man kan tørre restproduktet (kartoffelpulp) og bruge det som dyrefoder, men i nogle områder har klimaforandringer givet mere regn og dermed vanskeliggjort den traditionelle udendørs tørring.

”I forhold til andre filtreringsmetoder bliver filterkagen fra Dacofis maskine ekstremt tør, og dermed bliver det lettere at udnytte restproduktet i områder med fugtigt klima,” siger Preben Bøje Hansen.

2. Ølbryggere bliver i stand til at udnytte alt
Et større bryggeri er i forhandlinger med Dacofi, fordi det har vist sig, at filtreringen er så effektiv, at den trækker et hav af brugbare stoffer fra tørstoffet i filterkagen med over i væsken.

”Vi vil gerne forske mere i, hvordan vi kan udnytte både fibre, proteiner og mineraler fra væsken. Fibrene er meget sunde og kan bl.a. bruges til modermælkserstatning, og proteinerne er gode til mænd, der drømmer om store muskler. Tørstoffet kan man brænde eller udnytte i produktionen af naturgas. Eller man kan sluttørre det og lave det til dyrefoder eller mel,” fortæller Preben Bøje Hansen.

Melet kan levnedsmiddelindustrien bruge som fyldstof nogle af de steder, hvor man i dag benytter kartoffelmel. Fordelen er, at den nye type mel binder vandet ret effektivt, så det fylder godt, og slutproduktet bliver magert.

Men en meget væsentlig fordel er også her, at filterkagen nemt kan tørres færdigt og benyttes til dyrefoder.

3. Affald fra husholdning bliver udnyttet fuldt ud
Det sidste indsatsområde, der kommer med i forretningsplanen, handler om at udnytte det organiske materiale i affald fra almindelige husholdninger. Affaldet sorteres mekanisk, opslemmes med vand, og blandingen tilsættes enzymer.

Herefter skal opløsningen filtreres, og det kan naturligvis ske med Dacofis teknologi. Vandet genbruges, og tørstoffet kommer i rådnetanke, hvor det bliver lavet til biogas.

Folkevogn inden for filtre
Når Larsson AB er i stand til at køre storskalaproduktion baseret på Dacofis filtermetode, er det resultatet af mange års udviklingsarbejde på Fødevareinstituttets pilot plant.

”Det er over 13 år siden, at vi i Vallø fik den første idé til projektet. Så brugte vi et par år på at lave patentet, og vi byggede den første prototype af gamle dele fra skrivemaskiner,” fortæller Preben Bøje Hansen, der har gemt både dén og de næste fire prototyper, der var nødvendige, inden effektiviteten var tilfredsstillende.

Det var primært styring og holdbarhed af et tyndt filter, der var udfordringen, men stort set alle dele i maskinen har været genstand for mange overvejelser vedrørende både materialevalg, holdbarhed og pris.

”Mange af delene har vi jo været nødt til at opfinde selv, og det tager lang tid, når det skal foregå i fritiden. Målet har hele tiden været at skabe en filterløsning efter folkevognsmodellen. Den skal være effektiv, billig og robust,” fortæller Preben Bøje Hansen.

Derfor har de i første omgang valgt at kommercialisere filtre på 50-300 μm. De er afprøvet gundigt og virker stensikkert. Første udgave af produktet er klar, og det er blevet tid at forlade de trygge rammer på DTU. I første omgang bliver Iværksætterhuset på Risø Dacofis nye hjem.

Firmaet har været en del år undervejs, men det er til gengæld kommet langt i forhold til produktudvikling, og her er Preben Bøje Hansen ikke i tvivl om, hvad der har gjort udslaget. Og stadig betyder alt i forhold til det fremtidige arbejde:

”Uden mit netværk var vi aldrig kommet så langt. Jeg kender mange fra industrien - både direktører og ikke mindst helt almindelige ansatte, som gennem forløbet har været inde over og give deres besyv med. Sådan noget kommer ikke af sig selv, det har vi bygget op sideløbende med udviklingsarbejdet.”

De unge ølbryggere er ved at være klar til næste trin i bryggeprocessen, og Preben Bøje Hansen står på spring. Han har mange års erfaring – på folkemødet i sommer serverede DTU 1000 l fadøl for gæsterne, produceret på Fødevareinstituttets pilot plant. Hvis Dacofi bliver en succes, må DTU formentlig se sig om efter en anden brygmester, for så får udviklingsafdelingen i det nye firma brug for en erfaren leder.

OM DACOFI
Bliv klogere på teknikken på www.dacofi.dk.

Dacofi er delt op i to enheder:
Dacofi Holding, der håndterer rettighederne og Dacofi Separation, der tager sig af salg, produktion og markedsføring.

Navnet er dannet ved en sammentrækning af ordene DAnishCOmpactFIltration.

Der er udtaget fire patenter i perioden 2001-2012.

Stiftere af firmaet er Preben Bøje Hansen, Peter Stubbe og Jan Hansen. Jan Hansen fungerer i dag som administrerende direktør, men han forlader posten for at hellige sig sit eget firma, Al-2 teknik. En ny direktør er lige på trapperne.

Spin-outs

24.06.2015 DTU-søgemaskine topper Google 23.06.2015 DET ER PURE PLASTIC 23.06.2015 Få nyt (laser)lys i øjnene 17.03.2015 Effektiv, billig og kompakt filtrering 24.09.2014 Intelligent indsprøjtning skaber ny virksomhed
Se alle Spin-outs historierne