Få nyt (laser)lys i øjnene

Lynhurtig laser kan danne ekstremt nøjagtige billeder af biologisk væv, fx i øjnene. Det nye spin-out, OCTLIGHT, har udviklet den eftertragtede teknologi og er fra den spæde start blevet fulgt af en international virksomhed - til fordel for begge parter

Dotcom-boblen ramte verden i 2002 og blev dødsstødet for mange højteknologiske virksomheder. Men nedturen fik også nye initiativer til at spire, blandt andet på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Fx sad GN Store Nord tilbage med en maskinpark i millionklassen til fremstilling af halvlederlasere, som de næsten forærede DTU. Sådan fik Danmark en unik mulighed for at lave lasere på størrelse med sandkorn, og dette arbejde blev udgangspunkt for DTU’s seneste spin-out, OCTLIGHT.

 ”Da jeg valgte emne for mit ph.d.-studium på DTU, kiggede jeg efter projekter med et klart forretningspotentiale, så det var fra starten min hensigt, at der skulle komme et produkt ud af forskningen. Vi fik lovende resultater, og derfor besluttede jeg, sammen med min vejleder, at prøve at kommercialisere produktet. Med en forretningsplan i hånden søgte vi Proof-of-Concept (PoC) midler til at komme igang,” fortæller Thor Ansbæk. Midlerne banede vejen for at spin-out-projektet kunne starte op, og de blev senere suppleret med GAP-midler.

Halvvejs i bestræbelserne på at kommercialisere de lovende resultater mødte Thor Ansbæk Brian Øland til Sankt Hans i København hos fælles bekendte. Snakken faldt hurtigt på deres fælles interesse: start-ups.

”Arbejdet med at lave markedsundersøgelser og lægge budgetter for opstart og drift af et start-up ligger langt fra noget, jeg har lært på studiet. Derfor var det oplagt at få Brian Øland ind over projektet for at styrke den kommercielle vinkel,” fortæller Thor Ansbæk. Timingen var perfekt, for Brian var netop kommet tilbage fra et længere ophold i Shanghai og var på jagt efter nye spændende start-up-projekter.

”Jeg havde tilbragt et par år i Shanghai, hvor jeg var med i et projekt, der handlede om at skabe et miljø for iværksættere, det var villige til at sparre, dele ideer og netværk og gerne ville starte egen virksomhed,” fortæller Brian Øland, der i dag er forretningsudvikler og ansat på halv tid hos OCTLIGHT finansieret af Copenhagen Spin-out.

De holdt en række møder og blev enige om, at der var en stærk synergi imellem dem med Thor Ansbæk på forskningsdelen og Brian Øland på dele relateret til det forretningsmæssige. Samarbejdet bar frugt – OCTLIGHT er i dag en lovende virksomhed i sin vorden.

Lynhurtig laser

Som ph.d.-studerende har Thor Ansbæk arbejdet med at finde nye måder til at øge hastigheden på laserlys i forbindelse med den teknik, der hedder Optical Coherence Tomography (OCT) – eller på dansk Optisk Kohærens Tomografi. Ved hjælp af OCT kan man lave billeder af fx biologisk væv, og forskergruppen på DTU, som Thor Ansbæk er tilknyttet, har lavet en særlig type laser til formålet.

”For at lave en laser skal man bl.a. bruge to delvist reflekterende spejle. Vi har lavet det ene spejl meget lille, og på den måde kan vi bevæge det ekstremt hurtigt. Sådan har vi fået en laser, der kan skanne et bredt bølgelængdeområde med en frekvens helt op i megahertz-området,” forklarer Thor Ansbæk.

Går du til øjenlægen i dag, kan han lave et 2D billede af øjet. Ved hjælp af laseren fra OCTLIGHT kommer der en ekstra dimension pga. den øgede hastighed. Det betyder, at man kan tage mange 2D billeder meget hurtigt, og så kan en computer lave såkaldt dybdeopløste reflektionsbilleder af øjet i 3D. Det svarer lidt til ultralyd, som vi kender fra skanning af gravide, hvor det er lydbølger, der reflekteres og danner billederne.

”Den første udgave, vi har planlagt at lancere, vil kunne bruges til at undersøge væv i øjnene, men fremadrettet er det oplagt også at satse på andre anvendelsesområder, fx undersøgelse af hudsygdomme og behandling af blodpropper,” fortæller Thor Ansbæk.

Teknologien har eksisteret siden 90’erne, hvor billederne i starten tog lang tid at tage. Siden er opløsningen blevet bedre, fordi hastigheden er øget, men den er endnu ikke hurtig nok til at 3D skanninger er praktisk anvendelige. For at lave 3D skal man kunne skanne et stort område på meget kort tid.

”Laseren skanner en masse forskellige punkter det pågældende sted. For hvert eneste punkt skal laseren skanne langt ind i objektet, som fx kan være et øje. Det er umuligt at sidde 100 % stille med et øje i særlig lang tid af gangen, så jo længere tid det tager, jo flere uregelmæssigheder kommer der pga. øjets bevægelser. Faktisk er det sådan, at når man stirrer på et punkt, laver øjet en masse små ufrivillige bevægelser, og derfor er det vigtigt at kunne lave optagelsen ekstremt hurtigt,” forklarer Thor Ansbæk.

Den øgede hastighed hos OCTLIGHTs lasere vækker interesse i branchen, som efterspørger de nye muligheder, og derfor arbejder andre også med samme idé.

”Der er flere forskningsgrupper og virksomheder, der arbejder med konkurrerende teknologi. Men kernen i vores teknologi er unik, og det har vi søgt patent på,” forklarer Thor Ansbæk.

”Det er et meget komplekst og udfordrende projekt. Her er tale om højteknologi fra DTU, hvor produktet er komplicerede laserchips, som vi skal fabrikere i DTU’s såkaldte renrum. Herfra skal det laves til et færdigt produkt, som løser meget konkrete problemer,” forklarer Thor Ansbæk.

Støtte fra flere sider

Efter de indledende møder, begyndte Brian Øland at lægge kræfter i projektet, selvom der ikke vankede løn for hans indsats.

”Jeg involverede mig i det omfang, det var muligt uden penge. Vi fik begge lagt relativt mange timer,” husker han.

Det blev ikke ved med at gå, så sammen forfattede de en ansøgning til Copenhagen Spin-out, der bevilgede løn til Brian Øland i 20 timer om ugen i et halv år, så han kunne fordybe sig i forretningsudviklingen omkring DTU’s nye 3D-laserteknologi. Og det er gået rigtig stærkt – bare inden for det sidste halve år har OCTLIGHT fx kvalificeret sig til at komme med i Danish Tech Challenge.

Danish Tech Challenge er et acceleratorprogram, der hjælper med at lægge rammen for nye, lovende projekter med forretningspotentiale. Programmet ligger hos Scion DTU, hvis mission er at sikre vidensbaserede virksomheder optimale rammer for vækst – hele vejen fra forskning til forretning.

Blandt 76 ansøgere har de i år valgt at støtte 22, hvoraf OCTLIGHT er den ene.

”Vi har mange forskellige udfordringer med OCTLIGHT, men nu har vi skabt platformen for et bæredygtigt spin-out,” vurderer Brian Øland.

Vejen hertil gik blandt andet omkring Jes Broeng, forretningsudvikler på Institut for Fotonik på DTU, der via sit netværk i erhvervslivet har givet Brian Øland og Thor Ansbæk kvalificeret ping pong på deres ideer.

”Jes Broeng har hjulpet med at sammensætte et advisory board med erfarne aktører fra industrien, som kunne guide os i forhold til, hvilken retning firmaet skulle tage. At få en erfaren forretningsudvikler og iværksætter med ombord på teamet har været kritisk i forhold til dialogen med investorer og interesserede virksomheder,” fortæller Brian Øland.

Men det er ikke kun rådgivere, der har stået iværksætterne bi. 

International virksomhed venter i kulissen

Allerede kort inde i forløbet fik en international virksomhed nys om de gode resultater på DTU. Det medførte en henvendelse, og siden har firmaet samarbejdet med DTU om teknologien.

 ”Vi kan mærke en stor interesse fra omverdenen, og dette firma holdt vi allerede møder med for halvandet år siden. Vi mødtes med nogle af deres udviklere og har arbejdet sammen med dem siden. De har været med til at validere hele projektet, og deres input har været til stor værdi for os, også i den proces vi står overfor nu,” understreger Brian Øland.

Teknologien er nået meget langt, men hele kommercialiseringen mangler. Fra produktet fungerer i laboratoriet til det ligger på hylderne og kan sælges, skal der tages en lang række beslutninger. Det kræver folk med forstand på, hvad køberne vil have. Her hjælper samarbejdspartnerne med rådgivning om, hvordan en færdig enhed skal se ud for at kunne fungere i deres applikation.

Kræfterne bag OCTLIGHT skal nu finde ud af at stå på egne ben og holde gang i både forretning og udvikling.

”For os er det vigtigt, at vi finder den helt rigtige timing i forhold til at slippe tilhørsforholdet til DTU. Når først OCTLIGHT er ude, skal virksomheden kunne stå på egne ben, for så er der ingen til at redde os. Lige nu må vi gøre vores bedste for at forberede os til det,” understreger Brian Øland.

Om OCTLIGHT

OCT står for Optical Coherence Tomography, og er en teknik, hvor man benytter lys til skanning af fx biologisk væv. Resultatet bliver et 3D billede i dybden af det pågældende område.

OCTLIGHT har forfinet teknologien, så det går lynhurtigt, og billederne bliver meget skarpe.

Foreløbig er den tilpasset skanning af øjne.

Firmaet har tre stiftere: Thor Ansbæk, Brian Øland og Kresten Yvind. Kresten Yvind er lektor på DTU Fotonik og har været Thor Ansbæks ph.d.-vejleder og ankermand på forskningen under hele processen.

Kresten Yvind på LinkedIn

Projektet har indtil videre fået finansiel støtte fra

  • Proof-of-concept Fund
  • GAP-midler Region Sjælland
  • Copenhagen Spin-outs (løn til Brian Øland)
  • Danish Tech Challenge, Scion DTU (Kontorfaciliteter, kvalificeret sparring, omverdenens opmærksomhed, herunder investorer, leverandører, kunder, medier, målrettede kurser og netværk) 

Blå bog Thor Ansbæk, 30 år

2013 – nu: DTU Fotonik, Postdoc

2009 – nu: Board Member, IDA E

2008 – 2012: DTU Ph.D., Electronics and Communication

2011 – 2011: DANILOG, Hærens basisuddannelse

2006 – 2008 : DTU, Undervisningsassistent, afdelingen for Mikro- og Nanoteknologi

2003 – 2008: DTU, Master, Teknisk Fysik

Udover jobbet på DTU er Thor Ansbæk interesseret i sport, og han har nydt cykelturen fra København til arbejdet i Lyngby. Cyklen er imidlertid blevet skiftet ud med bil, og fritidsinteresserne sat i bero, for han lægger mange timer på arbejdet i en tid, hvor han er blevet far til en lille datter. Han er desuden formand for foreningen IDA-E, og det prioriterer han stadig, for det er med til at holde ham orienteret om aktiviteter inden for elektro- området.

Thor Ansbæk på LinkedIn

Blå bog Brian Øland, 30 år

2012 – nu: Medstifter, Shanghai LunchBox Catering Management Company Ltd.

2007 – nu: Medstifter, Scandinavian Teambuilding

2012 – 2013: Medstifter, The offices - Shanghai start-up qubator

2009 – 2011: Copenhagen Business School, Cand.Merc, Economics and Marketing, Top 5%

2004 – 2007: Medstifter og CEO, Team Tours

2005 – 2008: Copenhagen Business School, HA almen, Economics

Brian Øland har arbejdet med start-ups siden han var 18 år i Danmark og Shanghai. Ved OCTLIGHT har den store udfordring været de tekniske problemstillinger, men ellers er hans rolle som first man den samme som ved TeamTours.dk, ScandTeam.dk, lunchBox.com.cn, nemlig at strukturere forretningsplanen, rejse kapital, finde kunder m.m.

Brian Øland bor i Købehavn med sin kæreste, og har ikke meget tid til fritidsinteresserne havkajak og jazz. Han øver sig i at sige nej til interessante projekter, der byder sig til – men det er svært.

Brian Øland på LinkedIn 

Spin-outs

24.06.2015 DTU-søgemaskine topper Google 23.06.2015 DET ER PURE PLASTIC 23.06.2015 Få nyt (laser)lys i øjnene 17.03.2015 Effektiv, billig og kompakt filtrering 24.09.2014 Intelligent indsprøjtning skaber ny virksomhed
Se alle Spin-outs historierne