Gelé uden smag

Tør mund, smerter og synkebesvær er hverdag for bl.a. patienter med hoved- og halskræft, men snart er der hjælp at hente. Forskere på Købehavns og Syddansk Universitet har nemlig udviklet en gel uden smag, Zero Taste Gel, der effektivt smører slimhinderne og hjælper maden på vej. Det nye firma, Tenacious, er dannet på intet mindre end rekordtid.

Måltider er et vigtige samlingspunkt, så hvis du er ude af stand til at spise, risikerer du nemt at blive mere eller mindre afskåret fra sociale sammenhænge. Det sker ofte for patienter med  hoved- og halskræft,  fordi behandlingen med stråler ødelægger slimhinderne og ofte efterlader sår.

”Efter behandlingen er bare det at drikke et glas vand forbundet med smerter. Hos en del patienter bliver spytkirtlerne helt ødelagt, og de skal resten af livet leve med tør mund uden spyt. Smerteplagede patienter får tilbudt lokalbedøvelse, inden de skal spise, men de midler, man har til rådighed i dag har væsentlige ulemper,” fortæller Daniel Bar-Shalom, Institut for Farmaci på Københavns Universitet (KU).

Han fik ideen til den nye gel for lang tid siden, men der skulle gå mange år, inden han fandt en løsning. Så gik det til gengæld også stærkt!

 

Interessen blev vakt tidligt i karrieren

Historien starter for mange år siden under fremmede himmelstrøg. Inden Daniel kom til Danmark arbejdede han nemlig som apoteker i Israel, og dernede beder lægerne ind imellem farmaceuter om hjælp med udfordringer, som de har svært ved at løse med den tilgængelige medicin.

”En dag kom tre læger ind på apoteket og bad mig hjælp patienterne med hoved- og halskræft, der ikke kunne spise. Opløsninger med det gængse lokalbedøvende medicin smagte for bittert,” forklarer Daniel.

Han tilbød hjælp til at placere opløsningen i svælget, så medicinen i videst muligt omfang undgik kontakt med smagsløgene. Men det var absolut ingen tilfredsstillende løsning på problemet. Årene gik, og Daniel flyttede til Danmark og begyndte at arbejde på KU.

 

Patienterne bruger ketchup

På KU fik Daniel bl.a. Jette Jacobsen som kollega. Hun er i dag en af Tenacious’ fem stiftere og har fulgt processen hele vejen.

Jette er lektor på instituttet, og på et tidspunkt satte hun nogle af sine bachelorstuderende til at løse en opgave omkring formulering af det lokalbedøvende stof lidokain.

Daniel havde på det tidspunkt i en helt anden anledning planlagt at gå til et møde i en forening for patienter med hoved- og halskræft.

”Jeg siger altid til vores studerende: Er formålet at lave en tablet? Nej, formålet er at hjælpe patienterne! Derfor inviterede jeg de studerende med til mødet,” fortæller Daniel.

Besøget blev en øjenåbner for de studerende, og for Daniel blev det afgørende at høre patienterne udveksle erfaringer omkring spisning.

”Det var på mange måder rørende. Der sad blandt andet én, der havde givet op. Hans kone var kommet med ham, for han orkede ikke at spise mere,” fortæller Daniel.

Patienterne vendte hele tiden tilbage til ketchup som bud på smørelse af maden for at få den til at glide lettere ned. Det satte tankerne i gang hos Daniel.

”Jeg tænkte, at en gel, der ikke smager af noget måske kunne hjælpe dem,” fortæller Daniel.

Og så et par år efter skete der noget …

 

En tilfældig hændelse gjorde udslaget

”En dag fik jeg en henvendelse fra en borger, der rådførte sig om ingredienserne i en gel til massage. Det produkt, hun kom med havde nogle helt specielle egenskaber, som præcis matchede behovet for en gel til patienter med hoved- og halskræft,” fortæller Daniel.

Han har stadig lidt af massagegelen stående i en dunk, som han løfter og vender rundt i luften. Gelen danner lange tråde inden i beholderen og er tydeligt ekstremt viskøs.

”Vi begyndte at undersøge, hvilke ingredienser der mon var ansvarlige for disse egenskaber, og inden længe havde vi svaret,” fortæller Daniel, der med ét stod med det perfekte udgangspunkt for udvikling af gelen til erstatning af fx ketchup. Den smagte nemlig ikke af noget som helst.

Allerede året efter havde forskergruppen en færdig gel, der bestod af velkendte, ugiftige ingredienser, som bruges i bl.a. fødevarer og medicin.

 

Ideel til at lokalbedøve svælget

Den nye gel har banebrydende egenskaber, der kan benyttes til mere end bareSgel ved et måltid. Gelen bliver nemlig siddende på slimhinderne i mundhulen og svælget, og derfor kan den også benyttes som kunstigt spyt, evt. tilsat lokalbedøvelse.

”Det er en udfordring at lokalbedøve svælget, for det, der kommer den vej, løber jo hurtigt videre. Derfor har vi i dag kun lidokain, der virker hurtigt nok, men det smager desværre forfærdeligt! For nogle mennesker er det så udtalt, at de kommer til at kaste op af det, og så er der ingen anden udvej end at lægge dem i fuld narkose, hvis de skal gennem noget smertefuldt i den region, det gælder i særdeleshed for børn,” forklarer Jette Jacobsen, der er i fuld gang med at udvikle firmaets næste produkt.

Der findes andre lægemiddelstoffer, der smager bedre, men som er lidt længere tid om at virke.

”For at teste, om gelen bliver siddende i længere tid, har vi lavet forsøg med riboflavin, der er fluorescerende. Vi blandede riboflavin i gelen, indtog en skefuld og undersøgte, om svælget blev fluorescerende. Det blev det!” fortæller Jette.

En lokalbedøvende gel er et lægemiddel, og så gælder særlige regler for godkendelse og registrering. Det tager tid at få på plads, formentlig adskillige år.

Men som kunstigt spyt uden bedøvelse kan gelen gå i produktion stort set med det samme, og det blev et af de første mål for forskerne.

 

Over stok og sten

Det har taget godt et halvt år fra Daniel snakkede med CPH Spin-out første gang til Tenacious IvS blev dannet, og det hurtige tempo har været spændende.

Når det overhovedet kunne lykkes, skyldes det, at flere vigtige brikker har været på plads fra starten: 

  • Det havde ikke taget forskerne mere end et års tid at udvikle produktet, som var færdigt, da de henvendte sig til CPH Spin-out.
  • Forskerne havde tænkt det hele grundigt igennem og vidste, hvad de ville med deres projekt.

Projektet var altså næsten klar, men uden et super godt samarbejde var det ikke gået så hurtigt.

Forskerne har masser af ros til Bo Stenhuus fra CPH Spin-out for hans indsats og ikke mindst det hurtige respons på henvendelser hele vejen igennem forløbet.

Bo roser omvendt forskerne for deres engagement, der har smittet og ansporet ham til at handle så hurtigt som muligt.

”Det er jo enormt interessant at arbejde med nogle, der er så engagerede og så hurtige på aftrækkeren som forskerne bag Tenacious. Det giver synergi og løfter processen til at helt andet niveau,” forklarer Bo.

Oveni den accelererede proces kom også Syddansk Universitet (SDU) ind i billedet og skulle have lidt opmærksomhed. Den ene medopfinder, Kasper Dalby, arbejder nemlig dér. Han har i dag fået 15 % af rettighederne, og de to universiteter er uden sværdslag enige om at lade KU sørge for det hele i forbindelse med etablering af det nye spin-out.

Investorer, nej tak

Daniel har tidligere været medstifter af en farmaceutisk virksomhed, så han kendte turen. En af udfordringerne i denne omgang har været, at han under ingen omstændigheder ønskede indblanding fra eventuelle investorer.

”Jeg vil helst have kontrollen selv. Derfor ønskede jeg en konstruktion, der ikke krævede store investeringer, så vi fra dag ét kunne stå på egne ben og ikke behøvede at involvere folk udefra,” fortæller Daniel.

 

En behagelig overraskelse

Når forskergruppen i dag står med et salgbart produkt, er det et resultat af målrettet forskning og en god portion held.

”Tænk på, hvor meget i denne historie, der skyldes tilfældigheder. Lige fra interessen blev vakt i min tid som farmaceut i Israel til vi står med den helt fantastiske massagegel og finder ud af, at de specielle egenskaber skyldes interaktion mellem to kendte og velafprøvede stoffer. På engelsk har man et ord for den slags, man kalder det for serendipity[KL1] , og det betyder noget i retning af en behagelig overraskelse,” fortæller Daniel.

Foran forskerne står nu en kæmpe opgave med at markedsføre og sælge det første i rækken af produkter. Lidt mere serendipity til projektet – så kan Tenacious næsten ikke undgå at blive andet end en succes.

Om Tenacious

Det nye firma hedder Tenacious IvS

Tenacious betyder stædig og refererer til gelen, der bliver siddende på slimhinderne.

IvS er forkortelsen af iværksætterselskab, som er en ny type virksomhed, som Ervervsstyrelsen har lavet til iværksættere. Læs mere her

Medopfindere udover Daniel og Jette er:

Kasper Dalby

Anne Marie Lynge Pedersen

Peter Vilmann 

Så hurtigt gik det

2013:

29. november

Copenhagen Spin-outs taler med Daniel i telefonen og modtager det første materiale.

5. december

Forskerne leverer de sidste underskrifter og Copenhagen Spin-outs modtager hermed officielt en såkaldt invention disclosure, der er et dokument, som beskriver opfindelsen med henblik på at vurdering af mulighederne for at opnå patent.


2014:

7. januar

Copenhagen Spin-outs modtager resultatet af nyhedsundersøgelsen

24 januar

Kommercialiseringen af det nye firma blev drøftet på møde med opfinderne

3. februar

KU overtager officielt opfindelse med henblik på at danne et spin-out

12. februar

Copenhagen Spin-outs optager projektet og godkender det indledende støttebudget.

5. marts

Møde med patentadvokat om patentansøgning

31. marts

Copenhagen Spin-outs sætter en markedsundersøgelse i gang.

22. april

Freedom To Operate-analyse (FTO) på gelen modtages fra konsulent

22. maj

Patentansøgningen bliver indleveret

6. juni

Parterne påbegynder forhandlinger om vilkår for det nye spin-out. 

Blå bog Daniel Bar-Shalom, 65 år


2010 – nu: Videnskabelig konsulent, Bioneer A/S

2009 – nu: Lektor, Institut for Farmaci, , Københavns Universitet

2007 –2009: Vice President, CSO hos IPC International Operations A/S

1988 –2007: Senior Vice President hos Egalet A/S

1984 - opnår licens som farmaceut, The Hebrew University


Daniel er gift med Eva, der er dansker og arbejder hos Læger uden grænser. Sammen har de to børn: David, der er advokat, og Dana, der er læge. Daniel og Eva flyttede til Danmark, da Eva efter 15 år i Israel savnede sit hjemland. Det har Daniel ikke fortrudt – han holder særligt af den uformelle tone, der hersker på de fleste danske arbejdspladser.


Daniel på KU


 

Blå bog Jette Jacobsen, 51 år


2000- nu: Lektor, Institut for Farmaci, Københavns Universitet.

1996-2000: Adjunkt, Institut for Farmaci, Det Farmaceutiske Universitet

1995-1996: Forsknings- og undervisningsassistent, Institut for Farmaci, Danmarks Farmaceutiske højskole.

1991-1995: PhD studerende,Institut for Farmaci, Danmarks Farmaceutiske højskole

1983-1986: Apoteksassistentelev, Næstved Løve Apotek.


For Jette er det ideelt at arbejde med farmaci, fordi hun får lov til at bruge både hoved og hænder, når hun arbejder. Desuden brænder hun for at formidle sit fag til de engagerede studerende, der har valgt at blive farmaceuter.


Arbejdet med Tenacious er en ny udfordring for Jette, der ser det som en god mulighed for at dyrke det tværfaglige forskningssamarbejde og få ideer fra laboratoriet helt ud til slutbrugerne.


Jette på KU

Spin-outs

24.06.2015 DTU-søgemaskine topper Google 23.06.2015 DET ER PURE PLASTIC 23.06.2015 Få nyt (laser)lys i øjnene 17.03.2015 Effektiv, billig og kompakt filtrering 24.09.2014 Intelligent indsprøjtning skaber ny virksomhed
Se alle Spin-outs historierne