Direkte adgang til rådgivning hos DTU’s toksikologer

Vi har længe haft adgang til QSAR computermodeller, der bl.a. kan være med til at mindske behovet for forsøgsdyr i laboratorierne. Men resultaterne er svære at tolke, og mange får for lidt information ud af analyserne. Nu er der hjælp at hente hos det nystartede firma, Saxocon, der tilbyder råd og vejledning direkte hos forskere, der selv har udviklet QSAR modeller. Her er tale om et tæt partnerskab mellem DTU og en handlekraftig forretningsmand med egen startkapital.

Historien om Saxocon starter næsten som i et eventyr: DTU-forskere med forretningstanker mødte en mand, der havde både penge på kistebunden og masser af iværksætterlyst, men som manglede det helt rigtige projekt at kaste sig over. Det viste sig hurtigt at være det perfekte match.

Kimen til samarbejdet blev lagt på DTU’s årligt tilbagevendende medicobazar. Her præsenterer forskere projekter, de mener har potentiale for industrien.

”På DTU har vi et mål om at få endnu mere samarbejde med industrien, så vores arbejde kan blive til gavn for hele samfundet. Derfor overvejer vi nøje, om industrien på en eller anden måde kan have glæde af det vi laver. Det år havde DTU’s Toksikologisk Afdeling en idé med på bazaren, som gik lige ind hos en af de besøgende,” fortæller Anders Permin, der er viceinstitutdirektør på DTU’s Fødevareinstitut og med i bagagen har over 10 års erfaring med toksikologi i forbindelse med udvikling af lægemidler.

Og det var ikke en hvilken som helst besøgende, der stoppede op og begyndte at stille spørgsmål. Manden ved navn Martin Friis-Mikkelsen gik nemlig i seriøse overvejelser om at investere sine sparepenge i et projekt med forretningspotentiale, som havde det rette etiske grundlag, og som han selv kunne drive.

”På det tidspunkt havde jeg faktisk et job på hånden, som jeg overvejede at sige ja til. Men det, jeg fik præsenteret på bazaren, var så interessant, at jeg strøg hjem til min kone og fik en god snak med hende. Vi har gennem årene haft mange projekter oppe og vende, og hun var helt enig. Det her skulle prøves af,” fortæller Martin Friis-Mikkelsen.

To dage senere ringede han til Anders Permin og aftalte det møde, der blev startskuddet til et frugtbart samarbejde i tæt parløb med CPH Spin-out på universitetet.

Den rette kombination af service og etik
Saxocon er på flere punkter noget særligt. Den bygger ikke alene, som mange andre spirende biotech-virksomheder, på ny teknologi eller værdifulde patenter. Aktiviteterne i Saxocon hører nærmere til i servicebranchen.

”Det vi kan tilbyde, er højt kvalificeret hjælp til at udføre og tolke toksikologiske forudsigelser fra QSAR computermodeller, som allerede har fungeret i en årrække. De er i stand til at analysere nye stoffer og vurdere risikoen for, om de giver problemer i kroppen,” forklarer Anders Permin, der har kontor i bygningen lige ved siden af forskerne på Afdeling for Toksikologi, der selv har udviklet QSAR modeller.

Det kan QSAR (Quantitative structure–activity relationship)

QSAR er computermodeller til at forudsige egenskaber for kemiske stoffer. Disse egenskaber kan eksempelvis være deres evne til at virke toksisk. Modellerne bygger på eksperimentelle testresultater.

”QSAR modeller kan hjælpe med at forudsige, om et stof med en bestemt kemisk opbygning kan give problemer i menneskekroppen. Det kan man også gøre med forsøg i laboratorierne, men det er både hurtigere og billigere at benytte QSAR, bl.a. fordi det mindsker behovet for forsøgsdyr,” forklarer Eva Bay Wedebye, der er specialkonsulent og en af hovedkræfterne i arbejdet med QSAR i Afdelingen for Toksikologi og Risikovurdering på DTU’s Fødevareinstitut.

Analysen kan foretages i den tidlige fase af udviklingen af fx nye lægemidler, før man overhovedet har fremstillet det kemiske stof i laboratoriet og lavet forsøg både på celleniveau (in vitro) og i forsøgsdyr (in vivo) . Modellerne vil altid være behæftet med en vis usikkerhed i forhold til eksperimentelle tests, men til gengæld kan man kombinere viden fra modeller for mange forskellige egenskaber og derved forbedre nøjagtigheden.

Det svarer til computermodellering af fly. Her skaber man også en virtuel model og tester den, inden man bygger en rigtig maskine og laver en prøveflyvning.

”Udvikling af fx lægemidler kræver kolossale investeringer, fordi de involverede stoffer skal testes meget grundigt for både virkninger og bivirkninger. En QSAR analyse kan ret hurtigt fortælle noget om et stofs biologiske aktivitet og kemiske egenskaber, og på den baggrund kan forskerne vurdere, om de vil arbejde videre med det,” siger Eva Bay Wedebye.

Når Saxocon får en opgave, er det Toksikologisk Afdeling, der udfører det praktiske arbejde og hjælper med fortolkning af analyserne.


Om QSAR på Wikipedia
Om QSAR i Dansk Veterinærtidsskrift

”Vi har gennem en lang årrække opbygget et særdeles godt kendskab til processen, og selvom nogle QSAR modeller er frit tilgængelige for alle, så kræver det altså specialister at tolke analysens resultater. Det kan Saxocon hjælpe med,” fortæller Anders Permin.

Lige nu håndterer industrien nemlig selv de kryptiske resultater ude på laboratorierne. Nogle af de store virksomheder har specialuddannede folk, der kan klare opgaven, men langt de fleste er ikke i tilstrækkelig grad i stand til at gennemskue muligheder og faldgruber i programmet. Nu kan de overlade hele eller dele af opgaven til Saxocon, hvor Martin Friis-Mikkelsen er klar til at tage imod med hele holdet af DTU’s forskere i ryggen.

”Jeg kommer fra servicebranchen, godt nok inden for IT, men det er jo lige meget i denne her sammenhæng. Faktum er, at jeg er vant til at betjene kunder, og jeg ved, hvad det kræver af bl.a. markedsføring og administration at sælge et produkt. Jeg har altid drømt om selv at starte noget op. Her er et projekt, som både har et forretningsmæssigt potentiale og et produkt, jeg virkelig kan stå inde for,” siger Martin Friis-Mikkelsen.

Han kommer altså til at tage sig af alt det forretningsmæssige i virksomheden, mens forskerne på Fødevareinstituttet ved DTU klarer opgaver relateret til QSAR.

Saxocon og DTU har indgået et partnerskab, som bl.a. har resulteret i at DTU er blevet medejer af firmaet.

”For at udnytte hinandens faglighed maximalt, besluttede vi os for at lave en konstruktion, der bibeholder et tæt bånd mellem virksomheden og universitetet. Så DTU og jeg ejer Saxocon i fællesskab,” forklarer Martin Friis-Mikkelsen.

Det var en oplagt lejlighed at ejerkredsen talte begge parter, fordi de så indlysende kan nyde godt af hinanden.

”Vi arbejder i et felt med utrolig mange fordomme. Universiteterne tror ikke, industrien kan finde ud af at lave ordentlig forskning, og omvendt tror industrien ikke, vi kan lave forretning på det. Derfor går vi glip af nogle oplagte samarbejdsmuligheder. Vi tror på, at Saxocon kan være med til at skabe dialog mellem industri og universitet og åbne nye døre, forhåbentlig så flere fælles projekter med tiden vil se dagens lys,” håber Anders Permin, der har plads i Saxocons bestyrelse som universitetets repræsentant.

Som vicedirektør på Fødevareinstituttet er en af hans roller at spotte innovationsmodne forskningsprojekter og bane vejen for kontakt til industrien.

”Jeg glæder mig meget til at følge bestyrelsesarbejdet og få indblik i den del af forretningsverdenen også. Vi regner bestemt med, at Saxocon er startskuddet til en række nye virksomheder med udgangspunkt i Fødevareinstituttets forskning, og så er det guld værd for mig at komme helt ind i maskinrummet og se, hvordan det fungerer tæt på”, siger Anders Permin.

Han understreger, at det for ham i sig selv er en kæmpe motivationsfaktor, når han kan være med til at få forskning og industri til at mødes. Måske er det, fordi han er dyrlæge…

”Jeg har altid været meget praktisk orienteret, og for mig er det vigtigt, at universitetets aktiviteter også munder ud i noget, vi kan få glæde af. Lidt ligesom arbejdet som dyrlæge: når man har givet dyret en indsprøjtning, så er det også meget rart at se det blive rask,” forklarer Anders Permin.

Derfor huede hans tidligere job i medicinalindustrien ham ikke. Her fik han kun indblik i en lille flig af noget større og manglede fornemmelsen af helheden.

”Jeg har det bedst med mange bolde i luften, og i min nuværende stilling har jeg den tætte kontakt til forskningsmiljøet og tilhørende faglighed – samtidig med at jeg har helikoptersynet på og følger med i helt andre tendenser inden for industrien. For mig er det en særdeles spændende kombination,” fortæller Anders Permin.

Saxocon udnytter toolboxen optimalt
Saxocon kommer til at fungere som mere end bare et serviceorgan, for QSAR har visse begrænsninger.

”Det er ikke usædvanligt at stå med et stof, som modellerne ikke kan håndtere uden yderligere udvikling, men det hjælper vi også med. Så kunderne kan komme med en hvilken som helst kemisk struktur, og hvis ingen af de eksisterende QSAR modeller er anvendelige, så hjælper vi kunden med at lave nye, der tilgodeser deres individuelle behov” fortæller Martin Friis-Mikkelsen.

QSAR ved lov
Kunderne venter lige  rundt om hjørnet – sådan, billedlig talt. For de senere årtier er der kommet stadig større fokus på vores forbrug af forsøgsdyr, og massivt folkeligt pres har fået lovgiverne i Europa til at stramme tøjlerne over for bl.a. kosmetikproducenterne.

Det betyder faktisk, at det i dag er skrevet ind i loven, at kosmetiske produkter ikke må afprøves på forsøgsdyr – i stedet SKAL producenterne gøre brug af celleforsøg og/eller såkaldte ikke-test metoder, eksempelvis QSAR.

”Jeg stod for et par år siden på en konference med deltagere fra kosmetikproducenternes brancheforening og fortalte om den lov, der var på vej, og jeg opfordrede dem til at begynde at tænke i de baner. Men INGEN reagerede på det. Det ville de nok gøre i dag, hvor de er tvunget til at bruge metoder som QSAR. Det giver dem formentlig en hel del udfordringer, og så er det jo godt, de har sådan nogen som os til at hjælpe,” siger Anders Permin med et smil på læben.

Også andre store aktører har føjet QSAR til deres guidelines, fx ICH (International Conference on Harmonisation), hvor bl.a. den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse, FDA, er medlem.

Ud at flyve…
I hele opstartsfasen fra idéudvikling til forretningsplan og etablering af firmaet Saxocon har CPH Spin-out stået projektet bi.

”Til en start var det et vigtigt skulderklap bare at få en blåstempling fra afdelingen. Det har fungeret rigtig fint - vi har diskuteret ideerne og fået masser af råd og vejledning til at komme på rette spor. Og så har de hjulpet os med at rejse midler til at lave en grundig forretningsplan. Det var helt klart med til at fastholde vores commitment,” understreger Martin Friis-Mikkelsen.

Men nu er det slut, og Saxocon skal til at have sit eget liv på markedets præmisser.

”Nu skal jeg flyve selv, og det er jeg 100 % parat til. Mange vinde blæser i den rigtige retning, og købssignalerne dukker op overalt, så jeg glæder mig til at komme i gang,” forsikrer Martin Friis-Mikkelsen.

På spil er hans job og en del af opsparingen, men det er han på det rene med.

”Det værste der kan ske er, at jeg mister mine penge og skal ud og søge arbejde. Opsparingen kan jeg  jo også miste ved at handle med aktier – dette her er bare meget sjovere. Jeg har altid gået efter noget, der gav udfordringer, og min familie er helt indstillet på, at det bliver en spændende tid. Uden deres opbakning går det ikke!” understreger Martin Friis-Mikkelsen, der vægrer sig ved at blive kaldt en business angel. Sådan én dukker jo bare op, læsser pengene af og farer videre. Martin Friis-Mikkelsen er ganske vist investor, men han forbliver i Saxocon og varetager den daglige ledelse.

Så er der kun tilbage at vente på, om eventyret får en happy ending. Det vil tiden vise, og foreløbig er en happy beginning også mere end nok til at få folkene bag Saxocon i gang med at drive forretning.

Blå bog

ANDERS PERMIN, 50 år
2012- Vicedirektør, DTU, Fødevareinstituttet
2006-12: Head of Department, DHI
2004-2006: Medical writer, Lundbeck
2011: MMBA, Business Administration, Probana Managenment
1997: PhD, Den Kongelige Veterinære Landbohøjskole

Anders har det bedst, når hans arbejdsindsats resulterer i noget konkret. Så for ham er den ideelle kombination netop det, han laver i dag: Identificerer resultater på DTU Fødevareinstitut, der kan skabe værdi for industrien. Han er gift med Signe Permin, der er medical writer på Novo, og sammen har de 3 børn på 5, 7 og 12 år.

MARTIN FRIIS MIKKELSEN, 44 år
2013- Direktør i Saxocon
2011-2013 - Head of Strategic Alliances, Milestone
2006-2011 - Service Delivery Manager, Unisys
2009: Executive MBA fra DTU Business
2005-2006: Deployment Services Manager, Dell
2002-2005: Selvstænding konsulent inden for IT services
1997-2002: Material Program Manager - Intel
1996: Produktionsingeniør, Københavns Teknikum

Martin er født med et iværksættergen og trives kun i projekter med udvikling og muligheder for at afprøve nye ideer. Han er gift med Helen Friis-Mikkelsen, der er cand.merc. og arbejder hos Infomedia. Sammen har de en datter på 10 år.

Læs mere
Artikel i DTU Food
Artikel in MedWatch
Saxocons hjemmeside

Spin-outs

24.06.2015 DTU-søgemaskine topper Google 23.06.2015 DET ER PURE PLASTIC 23.06.2015 Få nyt (laser)lys i øjnene 17.03.2015 Effektiv, billig og kompakt filtrering 24.09.2014 Intelligent indsprøjtning skaber ny virksomhed
Se alle Spin-outs historierne