Når kemi og biologi snakker sammen

Kemisk Biologi gruppen på Københavns Universitet har opdaget et helt nyt princip for udvikling af lægemidler og har opnået et afgørende gennembrud på smerteområdet. Det har resulteret i etableringen af et nyt firma Avilex Pharma, der skal bringe ideen til virkelighed.

Avilex Pharma er en af de nyeste stjerner på biotekhimlen over Danmark. Det forskningsbaserede spin-out firma baserer sig på et helt nyt princip inden for protein-protein interaktioner, som Kemisk-Biologi gruppen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har udviklet. Avilex Pharma er skabt af gruppens leder professor Kristian Strømgaard og postdoc Anders Bach, der står bag den nye forskning, der kan revolutionere måden, lægemidler virker på.

Kemisk Biologi gruppen arbejder med både lægemiddelkemi, biokemi og molekylærbiologi, hvor man med Kristian Strømgaards ord ’får kemi og biologi til at tale sammen’.

De lovende forskningsresultater har betydet, at Kristian Strømgaard og Anders Bach i parløb med Novo Seeds har etableret et nyt spin-out firma, Avilex Pharma. Der er allerede ansat en CEO, Robert Tansley, der har stor erfaring med lægemiddeludvikling og er hentet fra Cambridge. Kristian Strømgaard selv er forskningsdirektør og Anders Bach, der for tiden er postdoc. i Italien, deltager som konsulent.

Avilex Pharma har adresse på COBIS, Copenhagen Bio Science Park, i lighed med en række andre biotekselskaber.

”Det er super tilfredsstillende, når akademisk forskning kan bruges til noget, der kombinerer begge verdener,” siger Kristian Strømgaard

Anede dårligt hvad forskning var
Da den unge Kristian Strømgaard skulle vælge studium, følte han sig ikke ligefrem kaldet til farmacien, men var mere interesseret i at dyrke atletik på eliteniveau. Men han blev inspireret af en træner, der var farmaceut:

”Jeg begyndte at læse til farmaceut for at have noget ved siden af atletikken, og atletikken var mit primære fokus de første år af studierne. Jeg anede dårligt, hvad forskning var,” siger han.

Men en betændt akillessene satte en stopper for eliteidrætten, og Kristian Strømgaard overførte sit drive, fokus og udholdenhed til studiet.

På kandidatdelen blev han interesseret i medicinalkemi og blev stærkt inspireret af et af de store navne i dansk videnskab, professor Povl Krogsgaard-Larsen. I forbindelse med sit speciale tog han til University College i London, hvor han arbejdede med kemisk forskning under professor Robert Ganellin, manden, der var med til at opfinde verdens første lægemiddel mod mavesår.

”Det var første gang, jeg stiftede bekendtskab med forskning, og så tænkte jeg, at hvis det var det samme at lave en ph.d., kunne jeg lige så godt få løn for det,”  siger han med et skævt grin.

Forskningen var nu kommet til at fylde hos manden, som angiveligt ikke have ikke havde begreb om forskning, da han startede studierne: ”Jeg fandt ud af, at det var spændende og sjovt, og den ambitionen jeg havde fra idrætten, begyndte at dukke op i forskningen,” siger Kristian Strømgaard.

Satsede på grundforskning
Efter et ophold på Columbia University i New York vendte Kristian Strømgaard tilbage til daværende Farmaceutiske Fakultet som adjunkt og senere lektor. I 2006 tilbød H. Lundbeck A/S at co-sponsere et nyt forskningsområde på fakultetet, og Kristian Strømgaard foreslog Kemisk Biologi som et potentielt nyskabende område. I 2006 blev han udnævnt til professor:

”For mig personligt var det skelsættende at blive udnævnt til professor i Kemisk Biologi. Det betyder meget, at man får en pose penge, og at folk tror på én. Det var flot af H. Lundbeck og fakultetet at satse på mig så ung, der ikke havde bevist meget, og jeg var også klar over, at hvis det ikke lykkedes, måtte jeg ud og finde noget andet.”

H. Lundbeck A/S og Det Farmaceutiske Fakultet lagde 20 mio. kr. i sponsoratet over fem år, og i 2010 blev det forlænget til 2013 med yderligere otte millioner.

Det er denne kæmpe satsning på grundforskning, der nu er begyndt at give resultater, og Kristian Strømgaard mener, at tværfagligheden har været afgørende for gruppens succes:

”Det er en udfordring at få folk til at snakke sammen bare mellem kemi og biologi. Men interdisciplinært arbejde er helt afgørende for at kunne bringe felterne sammen og se de nye landvindinger, og det er vigtigt at bevare det høje niveau inden for hver disciplin og få det endnu højere op.”

Helt nyt princip
Et af Kemisk Biologi gruppens fokusområder er protein-protein aktioner – et lovende target, dvs. det sted i kroppen lægemidlet skal binde sig til, for udvikling af lægemidler, og Kristian Strømgaards gruppe har opnået et afgørende gennembrud på smerteområdet. Håbet er, at det kan ende med et lægemiddel, der kan behandle neuropatiske smerter, altså nervesmerter. Potentielt godt nyt for verdens millioner af kroniske smertepatienter.

Lægemidler er oftest designet til at binde sig til de receptorer i cellernes membraner, der er involverede i sygdommen, og dem har man i tidligere forsøg søgt at blokere. Men receptorerne er så vigtige for kroppens almindelige funktioner, at en påvirkning af dem ganske vist kan virke på sygdommen, men også give så alvorlige bivirkninger, at man må opgive det pågældende lægemiddel.

Et eksempel er stoffet ketamin, der har en effektiv smertestillende virkning. Men som andre stoffer, der påvirker ’smerte’-receptoren, har det uacceptable bivirkninger. Efter mange forgæves forsøg udviklede Anders Bach og Kristian Strømgaard et stof, der ikke påvirker denne receptor direkte, men påvirker de vekselvirkninger, receptoren har med et vigtigt protein, PSD-95, inde i cellen.

Derved kan man i princippet skabe et lægemiddel, der bevarer receptorens funktion intakt, men stopper smerterne. Vel at mærke uden hverken kognitive og motoriske bivirkninger, i modsætning til når man behandler med klassiske receptor antagonister.

”Vi har vist, at vores stof har en lige så stærk smertestillende effekt, at denne effekt varer overraskende længe og er helt uden de kognitive bivirkninger,” siger Kristian Strømgaard.

Arbejdet blev startet i samarbejde med postdoc Anders Bach, hvis ph.d. projekt tog udgangspunkt i at udvikle stoffer, der kunne hæmme specifikke protein-protein interaktioner i hjernen.

Samme princip mod apopleksi
Kristian Strømgaard forklarer, at de også arbejder på en platform, hvor det samme princip kan bredes ud til mange andre sygdomsområder. De er allerede i gang med forske i et stof, der kan beskytte hjernen mod celledød efter apopleksi.

Spin-outs

24.06.2015 DTU-søgemaskine topper Google 23.06.2015 DET ER PURE PLASTIC 23.06.2015 Få nyt (laser)lys i øjnene 17.03.2015 Effektiv, billig og kompakt filtrering 24.09.2014 Intelligent indsprøjtning skaber ny virksomhed
Se alle Spin-outs historierne