Synlige laserstråler med toppræcision

Bingo! Et EU finansieret forskningsprojekt gik over al forventning, og resultatet blev en ny type laserstråler af hidtil uset kvalitet. Stor interesse fra industrien og en førsteplads i Venture Cup understregede, at der var grundlag for at skabe forretning. Men alligevel gik det trægt med den del af projektet – indtil Danmarks Tekniske Universitet besluttede at give innovation og eksternt samarbejde ekstra fokus.

Da det nye spin-out, Norlase, så dagens lys for fire måneder siden, var det længe ventet. Forretningspotentialet i teknologien bag de nye laserstråler er stort, men alligevel trak det ud med at få lavet forskning om til business, for ingen af forskerne kastede sig med stor iver over opgaven.

 

Det store forskningsmæssige gennembrud kom i forbindelse med et EU projekt, hvor arbejdet med optimering af laserstråling for alvor begyndte at give pote.

 

”De banebrydende resultater, som vi fik med laserstrålerne, var egentlig fra starten en mindre del af et EU-projekt. Det kom til at gå langt bedre end nogen havde turdet håbe på. Vi fandt hurtigt ud af, at vores laserstråler er langt bedre end dem, andre i verden indtil videre har præsteret. Faktisk er de en faktor fem bedre,” fortæller Ole Bjarlin Jensen, der er seniorforsker på Institut for Fotonik, Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

 

Den store interesse fra omverdenen kom fra både kommercielt og videnskabeligt hold og ikke mindst fra pressen. For at sikre forretningsmulighederne gik DTU og forskerne i gang med at patentere feltet. DTU sidder i dag med tre dominerende patenter, hvoraf de to endnu afventer endelig godkendelse - så langt så godt. Fremtiden tegnede sig lys, og heldet fulgte forskerne.

 

Førstepræmie i Venture Cup

Med henblik på at gøde jorden for etablering af spin-outs fra DTU Fotonik ansatte instituttet i 2011 en innovationsmedarbejder, Monika Luniewska, til at spotte og hjælpe forretningsegnede forskningsprojekter til at komme videre i processen.

 

”Lige da hun blev ansat, havde vi indsendt en ansøgning om proof of concept-midler til verificering af ideerne i det første patent. Den så hun og anbefalede prompte, at vi skulle deltage i Venture Cup. Vi blev udtaget, kom i finalen og vandt oven i købet vores kategori,” fortæller Ole.

 

Venture Cup er en konkurrence, hvor deltagerne præsenterer et forretningskoncept, og for hvert trin i forløbet bliver de bedt om at arbejde videre med en forretningsplan. En professionel jury vurderer løbende, om ideerne er klar til investering. Førstepladsen udløste en præmie på 50.000 kroner og en såkaldt booster pack til Norlase. Den indeholdt sponsorerede gaver og ydelser som fx juridisk og regnskabsmæssig bistand, layout og hosting af en hjemmeside og sidst men ikke mindst: 500 koffeinholdige læskedrikke til de lange arbejdsdage på instituttet…

 

Men på trods af gode resultater og masser af positiv omtale rykkede det ikke med etablering af det nye spin-out.

 

”Der kom en masse opmærksomhed ud af det, men der skete stadig ikke så meget konkret med udvikling af virksomheden. Jeg tror det skyldtes, at vi manglede den, der havde lyst til at tage skridtet fuldt ud og blive selvstændig. Så blev Jes Broeng ansat på instituttet i 2012 som forretningsudvikler, og han kom med sin erhvervsmæssige baggrund med et kæmpe drive og et stort netværk,” fortæller Ole.

 

 

Bro mellem universitet og business

Det er nu godt halvandet år siden, Jes Broeng blev forretningsudvikler på Institut for Fotonik på DTU. Han har fået ansvar for at sætte tidligt ind med hjælp til projekter med forretningspotentiale, og hjælpen falder på et tørt sted.

 

”Min opgave er at trække projekterne ind i en proces, der modner dem til at stå på egne ben som virksomheder. Det skal gøres i god tid, gerne et helt år, inden de etablerer forretning, og et kritisk element er efter min mening tidlig involvering af personer med branchekendskab og salgserfaring inden for virksomhedens felt,” forklarer Jes Broeng.

 

Tanken om at inddrage eksterne med branchekendskab og kommercielt fokus er central hos Copenhagen Spin-outs, og det har givet gode resultater for de nye virksomheder.

 

Metoden, der er udviklet af DTU Fotonik i samarbejde med DTU Kemi,  kaldes ”Bridging the Gap”[KL1] .  Erfaringerne fra Bridging the Gap og Copenhagen Spin-outs diskuteres nu med flere af landets øvrige universiteter, der også har et mål om at gøre kommende foundere  kloge på forretningsmuligheder og bringe dem i kontakt med kommercielle partnere så tidligt som muligt.

 

”Det, vi skal ende med, er bæredygtige spin-outs, der har kunder eller kommercielle samarbejdspartnere fra det øjeblik, de ser dagens lys, så vi belaster økonomien så lidt som muligt i opstartsfasen. Her går vi ind et års tid inden opstart og skaffer forbindelser til de rigtige mennesker. Efterfølgende bliver det en selvstændig virksomhed. Vi sidder typisk i et advisory board i opstartsfasen og hjælper fx med at lave samarbejdsaftaler med industrien og skabe stærke netværk før etableringen. Virksomheden har også brug for samarbejdsaftaler med universitetet, og her forsøger vi så tidligt som muligt at få afstemt forventningerne fra forskere, eksterne partnere, og universitet, så vi kan få så effektiv og gennemskuelig en proces som muligt.” forklarer Jes.

 

I tilfældet med Norlase er det lykkedes  at tiltrække eksterne kræfter fra både Danmark, England og USA. Flere af dem er trådt ind som seed investorer, som man kalder dem, der finansierer det første kim til virksomheden, inden den er sprunget ud og blevet til stor forretning.

 

”Det er fx lykkedes at rekruttere Peter Skovgaard som CEO for Norlase - med støtte til lønnen de første tre måneder fra Copenhagen Spin-outs. Han har erfaring fra forskellige opstartsvirksomheder i samme branche, et stort personligt drive og mange års erfaring med produktudvikling,” fortæller Jes, der roser DTU for at satse på at skabe grundlag for kundefokuserede virksomheder, der har eksterne samarbejdspartnere fra dag ét.

 

Kunderne kommer ikke af sig selv

På trods af et overraskende gennembrud i forskningen efterfulgt af førstepladsen i Venture Cup og opbakning fra Bridging the Gap (http://www.bridgingthegap.dk) og Copenhagen Spin-outs, stødte folkene bag Norlase på udfordringer.

 

”Vi har kun været i gang i fire måneder, og vi begynder at opbygge en kundebase, det er vi meget tilfredse med. Vi har solgt de første lasere til internationale kunder og der er stadig stor interesse for vores lasere, men det har krævet lidt mere arbejde end forventet at få produktet færdiggjort og solgt,” fortæller Ole.

 

Norlase er hjulpet godt i gang med booster pakken fra Venture Cup, men en nystartet virksomhed har mange udgifter.

 

”Vi er utrolig taknemmelige for den økonomiske støtte fra både Venture Cup og Copenhagen Spin-outs, fx Peter Skovgaards løn, men der er jo mange andre opstartsudgifter, fx til at udvikle prototyper eller rejseudgifter til markedsresearch,” forklarer Ole.

 

Han råder andre iværksættere til at huske at få den slags poster med på budgettet. Og så skal man ruste sig til en hel del soul searching, for processen byder på mange store beslutninger, der kan få betydning for arbejdslivet på sigt.

Laserlys

De fleste af os kender synligt laserlys som en kraftig lysstråle, der kan ramme målet med en meget lille plet. De særlige egenskaber ved laserlys har forskellige årsager, der hver især betyder noget for laserstrålens kvalitet:

 

  1. 1.    Modsat andre typer lys har laserlys én bølgelængde eller et meget smalt spektrum af bølgelængder
  2. 2.    Strålen kan fokuseres, så den lille plet rammer ekstremt præcist
  3. 3.    Intensiteten i strålerne kan variere, og det kalder man for støj, men det har ingenting med larm at gøre. Det er ikke muligt at fjerne al støjen i en laserstråle, men et mål for kvaliteten af en laser er så lav støj som muligt.

 

 

Det kan Norlase’s laser

Norlase kan levere laserstråler, der mht. spektrale(1) og rumlige(2)  egenskaber er på niveau med de allerbedste på markedet. De gør sig særligt bemærkede ved at have markant mindre støj(3) end nogen andre laserstråler, der indtil nu er udviklet.

 

Norlase’s laserstråler er altså af en hidtil uset høj kvalitet, og samtidig fylder enheden, der laver strålerne, meget lidt. Sammenlignet med andre systemer, der fylder hvad der svarer til en stor skotøjsæske, er Norlase’s enhed på størrelse med en husholdningsæske tændstikker.

 

Norlase bruger en ulineær krystal til at konvertere infrarødt lys fra diodelasere til synligt lys. Det er en radikal ny måde at lave synlige lasere på.

 

Norlase’s lasere kan fx bruges til

  • ·         at pumpe energi i andre lasertyper. For at en laser skal virke, skal den nemlig have tilført energi, og den kan fx komme fra en anden laser som den fra Norlase
  • ·         at blive bygget ind i målesystemer
  • ·         At være lyskilde i projektorer

 

Laserne kan også indgå i medicinsk diagnostik vha. billeder. Fx er forandringer i øjet forårsaget af diabetes svære at afsløre. Benytter man Norlase’s laser kan man opnå en meget god kontrast i billeder af nethinden pga. den lave støj i laserstrålen. På Norlase’s hjemmeside kan man se to billeder af nethinden (http://www.norlase.com/the-technology), hvor det nederste er et typisk billede taget med nuværende teknologi og det øverste er med Norlase’s lasere.

Om Norlase

www.norlase.com

 

Stiftergruppen består af 11 mand, der alle har investeret penge i virksomheden.

 

CEO er Peter Skovgaard, som har erfaring med produktudvikling fra andre opstartsvirksomheder, fx Kaleido Technology (http://www.kaleido-technology.com/index.html) og Crystal Fibre (i dag NKT Photonics)

Peter Skovgaard på LinkedIn (http://www.linkedin.com/profile/view?id=7715432&locale=en_US&trk=tyah2&trkInfo=tarId%3A1398691914183%2Ctas%3Apeter%20skovgaard%2Cidx%3A1-2-2 )

 

Paul Michael Petersen (http://da.wikipedia.org/wiki/Venture_Cup_Danmark) leder forskergruppen på Institut for Fotonik på DTU og er medlem af stiftergruppen.

Paul Michael Petersen på LinkedIn (http://www.linkedin.com/profile/view?id=17796610&locale=en_US&trk=tyah2&trkInfo=tarId%3A1398691985952%2Ctas%3Apaul%20michael%20p%2Cidx%3A1-1-1)

 

Blå bog, Jes Broeng, 43 år (http://www.dtu.dk/Service/Telefonbog/Person?id=5632&cpid=3259&tab=2&qt=dtupublicationquery)

 

2012 – nu: DTU Fotonik, Chefkonsulent, Innovation

2009 – 2012: NKT Photonics, Afdelingsleder, Fiber Technology

2009 – 2012: DTU Fotonik, Advisory Board medlem

2001 – 2009: Crystal Fibre A/S, Medstifter, R&D manager

2000 – 2001: COM Centret, DTU, Post Doc

1996 – 2000: Ph.D., ”Fotoniske krystal fibre”, DTU

1990 – 1996: M.Sc., DTU

 

 

Jes har modtaget flere priser og hædersbevisninger for sin forskning og innovation, herunder European Optics Prize, Fellow i SPIE og medlemskab af ATV. Privat er han gift med Tea, der er sygeplejerske og arbejder med udviklingsprojekter i Rudersdal Kommune. Sammen har de fire børn: en dreng på 11 år og trillinger, to piger og en dreng på 7.

 

For Jes er ønsket om at skabe resultater og integrere forskning med industri en vigtig drivkraft. ”DTU er en fremragende arbejdsplads hvad dette angår – og jeg er vild med DTU’s slogan: Det bli’r til noget!”

 

Jes på LinkedIn (http://www.linkedin.com/pub/jes-broeng/0/7ab/912)

 

 

Blå bog, Ole Bjarlin Jensen, 40 år (http://www.dtu.dk/Service/Telefonbog/Person?id=6549&cpid=55577&tab=1)

 

2011 – nu: Seniorforsker på DTU Fotonik

2006 – 2010: Forsker på DTU Fotonik

2005 – 2006: Post Doc på Risø

2004 – 2004: Udviklingsingeniør på Risø

2002 – 2003: Udviklingsingeniør, ASAH Medico A/S

1999 – 2002: Erhvervsforsker, PhD, Optik, DTU

1993 – 1999: Civilingeniør, DTU

 

Ole har arbejdet med diodelasere og ulineær optik, siden han startede på DTU Fotonik. Han havde mange overvejelser om at slippe båndet til DTU og blive iværksætter i forbindelse med etableringen af Norlase. Men han valgte at blive i det kreative forskningsmiljø på universitetet.

 

Privat er han gift med Anette, der er projektleder i et rådgivende ingeniørfirma og sammen har de en datter på 11 og en søn på 8 år.

 

Ole på LinkedIn (http://www.linkedin.com/pub/ole-bjarlin-jensen/8/4b9/397)

Spin-outs

24.06.2015 DTU-søgemaskine topper Google 23.06.2015 DET ER PURE PLASTIC 23.06.2015 Få nyt (laser)lys i øjnene 17.03.2015 Effektiv, billig og kompakt filtrering 24.09.2014 Intelligent indsprøjtning skaber ny virksomhed
Se alle Spin-outs historierne